Praktijk Ben Zijl

-
Beschrijving:

-

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: Praktijk Ben Zijl
Voor en achternaam: Ben Zijl
Adres:
Noordeinde 16, 2742 AG, Waddinxveen
Telefoon: 0182-612655
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01/06/2000
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 948
Aanmelden:

v

Bekostiging:
  • (deels) verzekering
  • (vaste) eigen bijdrage
  • collecte
Tarieven:

Gesprek: €72,50,- indien verzekerd
Gesprek: €60,- indien niet verzekerd
Indien nodig kan er een afwijkend tarief afgesproken worden

Beschikbaarheid:

Binnen en buiten kantooruren en op zaterdag overdag

Voertaal:
  • Nederlands
Bereikbaarheid met OV:

Redelijk goed bereikbaar

Doelgroep:
  • Mannen met een porno-seksverslaving
  • Vrouwen met een porno-seksverslaving
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
  • reformatorische achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

- HBO maatschappelijk werk

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

- Master autisme
- Opleiding seksuologie
- Opleiding behandeling seksverslaving GJ van Zessen. In bijzonder Methode “Vat van Zelfwaardering”

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

10 jaar VBOK

Beroepsregister: ik sta ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik niet over een privacy regeling (AVG)
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

Aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
- NVMW
- NVVCH
- NVVS
- ZPoké (autismespecialist)

Ervaringsdeskundig: Niet ervaringsdeskundig
Overige informatie:

- Ervaring met behandeling afwijkend seksueel gedrag (Parafilieën)
- Ervaring behandeling seksverslaving en autisme

- www.stopseksverslaving.nl
- www.autisme-en-relatie.nl
- Ben is inzetbaar om hulp te bieden indien hulpvrager verblijft in toekomstige crisisopvang van purity4life.

Methodiek:

Mijn werkwijze is voor een deel beschreven in het boekje dat ik geschreven heb: Je lichaam, een tempel. De werkwijze gaat uit van de volgende uitgangspunten:

- Porno kijken brengt het beloningssysteem van de hersenen in werking waardoor dopamine naar de frontale hersenkwab wordt uitgestort. Het beloningssysteem treed in werking bij zowel “goede” als “slechte” activiteiten. De cliënt wordt aangeleerd om dopamineafgifte op te wekken door goede activiteiten in plaats van porno kijken.
- Er wordt samen met de cliënt aan drie hoofdzaken gewerkt:
1. Het in kaart brengen van de risicogebieden
2. Het verhogen van het (meestal lage) zelfbeeld
3. En het positief beïnvloeden van het beloningssysteem van de hersenen

Methodische interventies:

- Er worden duidelijke afspraken gemaakt over beveiliging van internetbewegingen
- Indien van toepassing wordt de partner gevraagd ondersteuning te bieden aan de hulpvrager
- De cliënt wordt aangeleerd om risicogebieden en risicomomenten te herkennen
- De cliënt wordt aangeleerd het beloningssysteem (dopamine) van de hersenen te beïnvloeden

Plaats van het geloof:

- God wil dat wij rein en tot Zijn eer leven
- Ieder mens is in Gods ogen waardevol
- Voor elke zonde is vergeving

- Schuldvergeving en schuldbesef horen bij elkaar
- Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden
- Door gesprekken en Bijbellezen en indien cliënt dat wil door gebed

Er wordt door de therapeut voorgesteld om te bidden. Er wordt geen Bijbelstudie gedaan maar er wordt wel gewezen op de Bijbelse aspecten m.b.t. de hulpvraag.