Aart van Soest

Ik werk als docent social work, en begeleider van het zorgteam in het MBO (3 dagen p.w.) Hiernaast heb ik een eigen praktijk als contextueel therapeut (2 dagen p.w.). Ik hou me bezig met thema’s beschadigde ouder-/kindrelaties, moeite met gezonde autonomie, verwerking ingrijpende gebeurtenissen en seksverslaving bij mannen. Ook ben ik vertrouwenspersoon bij de protestantse gemeenten Rotterdam-Zuid en wordt ik ingehuurd als begeleider van de mannengroep seksverslaving bij de Vluchtheuvel.
Beschrijving:

Ik werk als docent social work, en begeleider van het zorgteam in het MBO (3 dagen p.w.)

Hiernaast heb ik een eigen praktijk als contextueel therapeut (2 dagen p.w.). Ik hou me bezig met thema’s beschadigde ouder-/kindrelaties, moeite met gezonde autonomie, verwerking ingrijpende gebeurtenissen en seksverslaving bij mannen.
Ook ben ik vertrouwenspersoon bij de protestantse gemeenten Rotterdam-Zuid en wordt ik ingehuurd als begeleider van de mannengroep seksverslaving bij de Vluchtheuvel.

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: Aart van Soest
Voor en achternaam: Aart van Soest
Adres:
Fluitekruidstraat 5, 2971DA, Bleskensgraaf
Telefoon: 06 47410637
Wanneer gestart met dit werk: 2016
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 977
Werkgebied:
 • Nederland
Aanmelden:

Via mail: info@aartvansoest.online

Bekostiging:
 • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

€ 75 (uur)
€ 100 (1,5 uur)

Beschikbaarheid:

Dinsdag en donderdag overdag.
Vanwege mijn gezinssituatie (prio-1! ) werk ik uitsluitend in de avond als de situatie geen enkele andere keuze toelaat.

Voertaal:
 • Nederlands
 • Engels
Bereikbaarheid met OV:

Niet goed bereikbaar met OV

Doelgroep:
 • Mannen met een porno-seksverslaving
 • Partners van porno-seksverslaafden
Hulpverlening voor:
 • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
 • Niet christenen
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
 • reformatorische achtergrond
 • protestant-christelijke achtergrond
 • evangelische achtergrond
 • rooms katholieke achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

Docent (Windesheim)
Contextueel hulpverlener (ICB)
Contextueel therapeut (ICB)

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

Psychosociale basiskennis PSBK (CAM)
Psychologie (Open Universiteit) – bezig met opleiding
Traumabegeleiding (start sept. 2024)

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

Zie ook: https://www.linkedin.com/in/aart-van-soest-b86a021a/

Leerlingbegeleider zorgteam sinds 2015
Contextueel therapeut sinds 2016

Beroepsregister: ik sta niet ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben niet aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik niet over een klachtenregeling
Privacyregeling (AVG): Ik beschik niet over een privacy regeling (AVG)
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

In de afgelopen 10 jaar volg ik jaarlijks een opleiding.
Verder stem ik af met collega’s om eigen blinde vlekken te voorkomen.

Ervaringsdeskundig: Ervaringsdeskundig
Methodiek:

De relatie met de hulpvrager is voor mij cruciaal. Dit draait om de trefwoorden: vertrouwen, veiligheid, verbinding.
Ik ben opgeleid in de contextuele manier van gesprekken voeren die hierbij aansluit. Ik voel me ook thuis bij de presentiebenadering.

Methodische interventies:

Voor mij is de relatie, en niet de methodiek leidend. Ik ben daarom geen voorstander van vooraf geformuleerde methodische interventies.

Rondom deze thematiek zet ik in op: alertheid om geen onnodige schuld en schaamte te activeren, ruime erkenning voor alles wat goed gaat, feedback als hulpvrager neiging heeft tot reactiviteit (uitdagen tot pro-activiteit).
Ik nodig uit tot hulp vragen (accountability) en gebruiken van technologische hulpmiddelen.

Gaandeweg het proces gebruik ik vaak het vat van zelfwaardering (GJ van Zessen) en het persoonlijk statuut om eigen principes en levensdoelen uit te werken (Stephen Covey).

Plaats van het geloof:

Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij de cliënt en ben terughoudend in het (snel) neerleggen van een eigen visie.

Ik vind het belangrijk een holistische zienswijze te hanteren (ziel – geest – lichaam) en alle aspecten een ruime plaats te geven.

Op verzoek van de cliënt is het mogelijk strijd en zorgen in gebed te brengen.

Bij christelijke cliënten komt er (automatisch) in de gesprekken ruimte om de christelijke principes af te zetten tegen de huidige eigen keuzes.

Ik pas geen bevrijdingspastoraat toe, en zal bij die behoefte doorverwijzen naar de eigen gemeente en het inhoudelijke deel begeleiden.