JvdB

Therapie, coaching en begeleiding voor mannen met vragen en uitdagingen op het gebied van hun seksualiteit. Dit kan gaan over moeite met intimiteit, vragen over seksualiteit, omgaan met porno, prostitutie of verslaving. Maar ook over seksuele dysfuncties (erectiestoornissen, bijzondere verlangens) die een gezonde seksuele beleving in de weg staan. Deze problemen hebben (al dan niet bewust) invloed op je relaties (zowel met je partner, met je vrienden als met God) en verstoren een gezonde groei hiervan. Daarom alleen al is het de moeite waard ze aan te pakken. Mijn achtergrond is een christelijke en een professionele identiteit die elkaar versterken. Als christen weet ik mij gered en geliefd en in alles afhankelijk van mijn hemelse vader, als professional kan ik mij vanuit een grondhouding van respect en vertrouwen inzetten met de technieken die ik in huis heb.
Beschrijving:

Therapie, coaching en begeleiding voor mannen met vragen en uitdagingen op het gebied van hun seksualiteit. Dit kan gaan over moeite met intimiteit, vragen over seksualiteit, omgaan met porno, prostitutie of verslaving. Maar ook over seksuele dysfuncties (erectiestoornissen, bijzondere verlangens) die een gezonde seksuele beleving in de weg staan. Deze problemen hebben (al dan niet bewust) invloed op je relaties (zowel met je partner, met je vrienden als met God) en verstoren een gezonde groei hiervan. Daarom alleen al is het de moeite waard ze aan te pakken.

Mijn achtergrond is een christelijke en een professionele identiteit die elkaar versterken. Als christen weet ik mij gered en geliefd en in alles afhankelijk van mijn hemelse vader, als professional kan ik mij vanuit een grondhouding van respect en vertrouwen inzetten met de technieken die ik in huis heb.

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: JvdB
Voor en achternaam: Johan van der Burgh
Adres:
Borg Ekenstein 95, 7608 GX, Almelo
Telefoon: 06-48158999
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01/01/2014
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 966
Aanmelden:

Via email (johan@jvdb.info) of telefonisch (spreek een bericht in)

Bekostiging:
  • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

€ 115,- per consult (ca. een uur)

Beschikbaarheid:

Vrijdag overdag

Voertaal:
  • Nederlands
  • Engels
Bereikbaarheid met OV:

Redelijk goed bereikbaar

Doelgroep:
  • Mannen met een porno-seksverslaving
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  • Niet christenen
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
  • evangelische achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

Klinische Psychologie (Universiteit, 1990)

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

Postdoctorale beroepsopleiding Seksuologie (RINO, 1996)

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

Behandelaar bij Polikliniek Psychiatrie en Seksuologie,
Hoofdbehandelaar GGZ (psychiatrie en RIAGG)
Zelfstandig gevestigd psycholoog

Beroepsregister: ik sta niet ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik niet over een privacy regeling (AVG)
Supervisie: ik ontvang geen supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

Lid van het NIP, klachtenregeling van het NIP is van toepassing

Ervaringsdeskundig: Ervaringsdeskundig
Methodiek:

Eerste gesprek is een intakegesprek, dat is altijd face-to-face. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over wat er nodig is in vervolggesprekken en welke vorm en duur dit moet hebben. Dit is altijd maatwerk.

Methodische interventies:

Cognitieve gedragstherapie (RET)
Ontspanningstraining
coaching
e-coaching

Plaats van het geloof:

De basis van je identiteit is gelegen in het (h)erkennen van de liefde van God voor jou. Hij heeft door het bloed van Jezus jou bevrijd van de banden van zonde en dood. In die vrijheid mag je gaan staan en groeien. Een groei die je hele leven blijft doorgaan.
Herstel begint in de relatie met God, vervolgens in de relatie met jezelf en met anderen. Verandering is het vervolg op en gevolg van herstel en is een geleidelijk leer- en oefenproces (vanuit bewustwording naar kiezen voor ander gedrag en oefenen daarmee tot leven in vrijheid).

Bijbelse principes van belijden van zonde, verlossing, vergeving en bevrijding kunnen een plek hebben in de gesprekken.

De bijbelse principes kunnen een belangrijk fundament voor het maken van keuzes zijn, gebed staat niet op de voorgrond maar wordt soms wel toegepast.

Als bevrijdingspastoraat is geïndiceerd vindt doorverwijzing plaats (bijvoorbeeld naar Vrijheid en Herstel Twente).