Jan Minderhoud

begeleiding op porno- of seksverslaving.
Beschrijving:

Ik bied je begeleiding om los te komen uit je porno- of seksverslaving. Je krijgt begeleiding op maat. Soms is dat samen zoeken naar discipline in je wandel met God en om te leren uit de gevarenzone te blijven. Andere keren komen vragen rondom je identiteit, leegte en gemis aan de orde. Gebed loopt als een rode draad door de begeleiding heen.

Send message to moderator

Naam van het werk: Jan Minderhoud
Voor en achternaam: Jan Minderhoud
Adres:
Dennenlaan 9-A, 3851 PW, Ermelo
Telefoon: 0341-561948
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01/06/2006
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 958
Aanmelden:

Via website of telefonisch

Bekostiging:
  • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

€50,- à € 75,- (naar draagkracht)
Echtparen €60,- à € 90,-
90 minuten (soms langer)

Beschikbaarheid:

Binnen en buiten kantooruren

Voertaal:
  • Nederlands
Bereikbaarheid met OV:

Redelijk goed bereikbaar, 12 minuten lopen van station Ermelo

Doelgroep:
  • Mannen met een porno-seksverslaving
  • Partners van porno-seksverslaafden
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
  • protestant-christelijke achtergrond
  • evangelische achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

– Theologie, incl. predikantenopleiding (PKN)

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

– Charismatisch Pastoraat
– Training Supervisie, Klinisch Pastorale Vorming
– Post-HBO opleiding Supervisie en Coaching (Christelijke Hogeschool Ede)

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

– 15 jaar werkzaam geweest in kerkelijk pastoraat en gemeenteopbouw (1990-2005). Met veel ervaring in dieptepastoraat.
– Supervisie – Coaching – Pastorale Counseling
– Vanaf 2009 ben ik ook actief in het Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing.

Beroepsregister: ik sta niet ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben niet aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik niet over een klachtenregeling
Privacyregeling (AVG): Ik beschik niet over een privacy regeling (AVG)
Supervisie: ik ontvang geen supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

Van 1 februari 2007 tot 1 februari 2017 bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching. Ik ben gestopt als supervisor bij de LVSC per laatstgenoemde datum. Geef nog wel supervisie voor de ABvC.

Ervaringsdeskundig: Niet ervaringsdeskundig
Verslavinsgvrij sinds: n.v.t.
Levensverhaal:

porno heeft voor mij nooit zuigkracht gehad. De walging is altijd sterker dan de verleiding.

Overige informatie:

Humor en relativeringsvermogen zijn middelen die ik graag inzet.
Naast www.ontdekkenjezelf.nl beheer ik ook de website www.biddeniseenweg.nl. Onder Visie → Verootmoediging en berouw vind je twee verootmoedigingsgebeden rondom relaties en seksualiteit. Ik ben mede-initiatiefnemer van een groep die met regelmaat bidt rondom de seksualisering van de samenleving.

Methodiek:

– In kaart brengen van de aard van het verslavingsgedrag. Soms gaat het om méér dan om pornoverslaving.
– Bewustwording van oorzaken en gevolgen van verslavingsgedrag.
– Het versterken van je identiteit in Christus en je persoonlijke identiteit.
– Opsporen van triggers die de verslavingsdynamiek in gang zetten en in stand houden.
– Zoeken naar handelingsalternatieven.
– Praktiseren van het ‘in Christus blijven’, o.a. middels oefeningen van geestelijke discipline, toewijding aan God en zijn Woord.
– Gebedspastoraat-op-maat, met gebruik van inzichten vanuit het pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding.

Methodische interventies:

Niet beschreven

Plaats van het geloof:

De noodzaak van transparantie, accountability (rekenschap afleggen van je handel en wandel), biecht (waar nodig zonden belijden aan God en elkaar), en een leven waarin je de ‘schaamte voorbij’ mag gaan en mag wandelen in het licht van Christus. Gesprek, opdrachten uitvoeren en gebed zijn de bouwstenen voor de pastorale begeleiding.
Waar mogelijk betrekken we de partner in het herstelproces .
We zijn geschapen om God onze Schepper te eren en te dienen, en om in de weg van geloof en bekering te groeien naar het beeld van Jezus Christus. Hij is de Heer van ons leven en wil ook de Heer van ons relationele leven / seksleven zijn.
Door een regelmatige omgang met het Woord van God en in de kracht van de Heilige Geest wil God ons helpen om – vaak met vallen en opstaan – weg te groeien van verslavende patronen, en meer de mens te worden zoals Hij deze in Christus heeft bedoeld.
Het gebed heeft een centrale plaats, op elk gewenst moment tijdens de counseling. Verder krijgt de pastorant vaak toepasselijke gebeden mee die hij thuis kan bidden. Ook mag de pastorant zich verzekerd weten van mijn persoonlijke voorbede in mijn eigen stille tijd.
Los van bovenstaande Bijbelse uitgangspunten, geef ik soms opdrachten tot Bijbellezing rondom het thema seksualiteit, of lezen we een Bijbelgedeelte ter plaatse.
Bevrijdingspastoraat zie ik als hooguit een moment in de begeleiding van seks-/pornoverslaafden. Meestal is er (veel) meer nodig en vooral iets anders. Waar dat aan de orde is, ben ik ermee vertrouwd om zelf zo’n bevrijdingsgebed (exorcistisch gebed) uit te spreken. Zo nodig kan er in teamverband worden gewerkt.