Dichterbij Herstel – Jantine Stam

Ik werk als therapeut (psychosociale therapie, relatietherapie en groepstherapie) en ben i.s.m. Dichterbij Herstel gespecialiseerd in het hulpverlenen aan porno- en seksverslaafden (vrouwen en mannen) en hun omgeving.
Beschrijving:

Ik werk als therapeut (psychosociale therapie, relatietherapie en groepstherapie) en ben i.s.m. Dichterbij Herstel gespecialiseerd in het hulpverlenen aan porno- en seksverslaafden (vrouwen en mannen) en hun omgeving.

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: Dichterbij Herstel -Jantine Stam
Voor en achternaam: Jantine Stam - van de Beek
Adres:
Stationsstraat 51G, 3903 BA, Veenendaal
Telefoon: 0636088006
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01/01/2011
Geslacht: Vrouw
Geboortejaar: 1 987
Aanmelden:

jantine@dichterbijherstel.nl of 0636088006.

Bekostiging:
 • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

Zie https://www.dichterbijherstel.nl/jantine/locatie-werktijden-tarieven

Beschikbaarheid:

Zie https://www.dichterbijherstel.nl/jantine/locatie-werktijden-tarieven

Voertaal:
 • Nederlands
Bereikbaarheid met OV:

Redelijk goed bereikbaar

Doelgroep:
 • Mannen met een porno-seksverslaving
 • Vrouwen met een porno-seksverslaving
 • Partners van porno-seksverslaafden
Hulpverlening voor:
 • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
 • Christenen met een specifiek kerkelijke achtergrond
 • Niet christenen
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
 • reformatorische achtergrond
 • protestant-christelijke achtergrond
 • evangelische achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

In 2010 studeerde ik af als godsdienstdocent en behaalde daarbij het certificaat voor pastoraat van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werker.

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

Ik heb een supervisietraject voor pastoraal werker afgerond. Ook deed ik een cursus en liep ik stage bij het Centrum voor Pastorale Counseling. Daarnaast heb ik een cursus gedaan bij het Kempler Instituut (ervaringsgericht en systeemgericht werken).

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

Sinds 2009 werkte ik als godsdienstdocent in het voortgezet onderwijs en was ook (persoonlijk) mentor. In 2011 startte ik daarnaast mijn eigen praktijk voor o.a. persoonlijke begeleiding en relatietherapie.
Door de jaren heen gaf ik workshops en voorlichting over thema’s op het gebied van relaties en seksualiteit en ontwikkelde bijbehorend (les)materiaal en werkvormen.
Sinds begin 2017 werk ik samen met Dichterbij Herstel.

Beroepsregister: ik sta niet ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben niet aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik over een privacy regeling (AVG) en die staat op de website
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

Ik werk vanuit mijn eigen praktijk Gratia (www.gratiavoorjou.nl) samen met Dichterbij Herstel (www.dichterbijherstel.nl).

Home

Ervaringsdeskundig: Niet ervaringsdeskundig
Overige informatie:

Ik geef ook hulp aan vrouwen, zie doorbrokenschaamte.nl en eenzameseksualiteit.nl.
Op refoweb.nl ben ik panellid en beantwoord ik vragen over deze thema’s.

Methodiek:

Mijn stijl wordt gekenmerkt door meeleven en erkenning. Ik zoek de kwetsbaarheid achter waar je mee te maken hebt en hoop dat mijn vragen je helpen die te onthullen en (her)ontdekken, zodat je hoop ervaart. Ik breng wat ik hoor onder woorden en durf daarbij te confronteren.
Mijn bodem is stevig. Op sommige momenten kies ik voor professionele onzekerheid, waardoor patronen zichtbaar worden die je herkent uit waar je in vastloopt.

Ik kijk met een systemische bril. Dat betekent dat ik je graag wil leren kennen in de context van je omgeving en achtergrond. Daarbij neem ik je serieus in wat je nu tegenkomt. Juist waarvan je het gevoel hebt dat het er niet mag of kan zijn, ook dat krijgt aandacht. Als daar passend ruimte voor komt, kun je ook de weg naar herstel gaan zien.

Therapie is een proces in een veilige omgeving waar, door middel van praten, vragen en confrontatie, inzichten ontstaan van de redenen en patronen van ingesleten ongewild gedrag. Ook het ontwikkelen van – en gestimuleerd worden in gewild gedrag is een onderdeel van het therapieproces. Het opdoen van nieuwe ervaringen en jezelf op een diepere manier te leren kennen om daardoor een diepere verbinding met de mensen om je heen tot stand te kunnen brengen vormt nog een onderdeel. Pas als in het therapieproces zelfonthulling, eerlijkheid en erkenning plaatsvinden kan iemand diepe blokkades, vaak ontstaan door eerder in het leven opgedane ervaringen, anders leren hanteren.

Methodische interventies:

Het is vooral maatwerk, waarbij we zoeken naar de (achtergrond van de) patronen die het gedrag in standhouden. Bijbelse benadering staat voorop. Daarbij maak ik gebruik van de kennis die ik in de loop van de jaren heb opgedaan (basiskennis EFT, systheemtherapie, cognitieve gedragstherapie).

Plaats van het geloof:

Vele christenen ervaren bezorgdheid en gevoel van tekortschieten in het voor God goed genoeg zijn en door Hem begrepen zijn en zoeken naar duidelijke wetten en richtlijnen wat ze wel en niet mogen doen. Het gevoel van falen geeft onzekerheid en angsten. Deze ellendige gevoelens mogen er vaak niet zijn en worden weggestopt of er wordt voor gevlucht. Het wegstoppen geeft een interne frictie en ontevredenheid wat leidt tot ‘acting out’ (het verslavingsgedrag).
De ware boodschap van het evangelie is niet dat je zelf goed genoeg moet proberen te zijn. Je kunt je zelf niet rechtvaardig maken, dat is volledig het werk van Gods Geest in de gelovige. Hierdoor kunnen we wandelen door de Geest ten leven en hoeven niet meer te voldoen aan het begeren van het vlees en de wandel in zonde die leidt tot de dood.
In het leven met de Here Jezus is er een levende hoop en werkelijke gemeenschap en betrokkenheid met elkaar. Er is ruimte voor al je diepe kwetsbaarheden, angsten, pijn en moeite. In die ruimte zijn er ook echte antwoorden, wat ten diepste leidt tot verdere overgave en toewijding aan de Here Jezus. Hij is zachtmoedig en nederig van hart en nodigt ons uit van Hem te leren. Vanuit die hoop roept Gods Woord ons op onszelf te reinigen.
• We ontvangen reiniging en vergeving door geloof en niet door zelf ons best te doen.
• We ontvangen de Heilige Geest om in vrijheid te leven en God te dienen.
• We ontvangen gemeenschap met andere broers en zussen waar we helemaal onszelf mogen zijn.
• We ontvangen genezing en heling van diepere pijn ontstaan door onze eigen zonden en de zonden van anderen.
• We ontvangen een hoopvolle toekomst en het uitzicht op eeuwig en volmaakt herstel.
• We ontvangen onderwijs en lering van Jezus door de inwoning van de Heilige Geest.
• Aan ons om te sterven aan onszelf en te blijven vertrouwen op Jezus en Hem te blijven volgen.
Dat allemaal is wat een seks- en pornoverslaafde zo nodig heeft! Dat geeft rust, ontspanning, vrijheid, vervulling, hoop, intimiteit en liefde. Dat wat seks- en porno hen nooit heeft kunnen brengen, noch door eigen inspanningen, is wel mogelijk geworden door de komst van de Here Jezus.

• Het belangrijkste is niet een principe maar een Persoon, namelijk de Zoon van God, de Here Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven en maakt waarlijk vrij. Hij nodigt hen uit die dorst hebben, hen die verloren zijn, hen die vermoeid en belast zijn om tot Hem te komen. Als de binnenkant (het hart) rein wordt, zal de buitenkant vanzelf rein worden. Want vanuit het hart van de mens komt voort ‘porneia’ en allerlei slechtheid. Verlossing is Zijn werk in ons. Het blijven in Hem en het wandelen door Zijn Geest maakt dat er vrijheid is en blijft om niet meer te voldoen aan het begeren van het vlees.

In de vorming van de hulpverlener.

Letterlijke verwijzing wanneer dit helpend/passend is, intentie is dat het met evaluatie gebeurt.

Ik start of eindig wel eens met gebed, wanneer de cliënt dat graag wil.

• De Bijbel spreekt over de pornografie als een zonde voortkomend uit het hart en door de zuiging en verlokking van onze eigen begeerte. Bekering van het hart is noodzakelijk. Mocht er sprake zijn van bezetenheid door demonen zal in principe worden overlegd met betrokken hulpverleners/oudsten/ouderlingen. In overleg is bevrijdingsgebed mogelijk.