Power in Purity

-
Beschrijving:

-

Send message to moderator

Naam van het werk: Power in Purity
Voor en achternaam: Tanja Blokland
Adres:
Doctor A.R. Holstraat 50, 6671 XZ, Zetten
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 2004
Geslacht: Vrouw
Geboortejaar: 1 969
Werkgebied:
 • Nederland
 • Europa
Aanmelden:

Via de website of telefonisch

Eigen accommodatie:
 • Ik maak geen gebruik van een eigen accommodatie
Bekostiging:
 • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

- 80 euro per uur
- Een spreekbeurt of training die langer duurt tot een maximum van 150 per dagdeel.
- Reiskosten 0,20 per km

Beschikbaarheid:

Binnen en buiten kantooruren en in het weekend

Voertaal:
 • Nederlands
Doelgroep:
 • Kerken en gemeenten
 • Ouders en opvoeders
 • Studenten
 • Middelbaar onderwijs
 • Lager onderwijs
Leeftijd vd doelgroep:
 • Lagere schoolleeftijd
 • Middelbare schoolleeftijd
 • Jong volwassenen
 • Mid-life
 • Ouderen
Activiteit geschikt voor:
 • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Aanbod:
 • Preventie
 • Voorlichting
 • Spreekbeurten
Specialisatie:

niet beschreven

Maatwerk:
 • Ja
Thema's:

Driedelige lessenserie:
1 zelfbeeld, weerbaarheid, grenzen
2. seksualiteit
3. loverboys

Activiteit duur:
 • 1 tot 2 uur
 • Dagdeel
 • Dag
 • Meerdere dagdelen
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
 • evangelische achtergrond
Opleidingsniveau vd medewerker:
 • HBO
Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

- HBO Maatschappelijk werk
- Volg conferenties van TPZ

Samenwerking:

- BUtogether
- No Apologies
- Bright Fame
- Chris

Overige informatie:

Advisering op het gebied m.b.t. beleid, training en vorming & toerusting.

Methodiek:

Driedelige lessenserie:
1 zelfbeeld, weerbaarheid, grenzen
2. seksualiteit
3. loverboys

Plaats van het geloof:

- Mens is geschapen naar Gods beeld, met eer en glorie gekroond. Daarin zit ieders bestaansrecht en waardigheid.
- Je naaste liefhebben als jezelf.
- Ik ga uit van het bijbels concept: God schiep man en vrouw. De man verlaat zijn vader en moeder, hecht zich aan zijn vrouw en wordt één lichaam met haar, oftewel: seksualiteit is bedoeld voor het huwelijk tussen man en vrouw.
- Huwelijk is metafoor voor Christus en zijn gemeente.

 

- Vooral door de maatschappelijke werkelijkheid naast het Bijbelse concept te leggen.
- Aandacht voor herstel en het maken van andere keuzes wanneer er zaken scheef zijn gelopen.
- Aanmoediging het Woord als uitgangspunt te nemen.