Praktijk Strijdlust

Praktijk strijdlust biedt deskundige hulp vanuit de overtuiging dat porno of ander schadelijk seksueel gedrag een vijand is die overwonnen kan worden. Je kunt weer vrij worden en innerlijke rust vinden zodat je leven weer kan opbloeien. Als ervaringsdeskundige weet ik wat het betekent om in een pornoverslaving vast te zitten, maar ook hoe er uit te komen.
Beschrijving:

Praktijk strijdlust biedt deskundige hulp vanuit de overtuiging dat porno of ander schadelijk seksueel gedrag een vijand is die overwonnen kan worden. Je kunt weer vrij worden en innerlijke rust vinden zodat je leven weer kan opbloeien. Als ervaringsdeskundige weet ik wat het betekent om in een pornoverslaving vast te zitten, maar ook hoe er uit te komen.

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: Praktijk Strijdlust
Voor en achternaam: Harko IJkema
Adres:
Spirea 9, 3317 JP, Dordrecht
Telefoon: 06 11960674
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01-11-2011
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 964
Werkgebied:
  • Nederland
Aanmelden:

Via aanmeldformulier op de website

Bekostiging:
  • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

Netto maandsalaris: €0,- tot €2250,- €60,- per uur
Netto maandsalaris: €2251,- tot €3250,- €75,- per uur
Netto maandsalaris: €3251,- en hoger €90,- per uur

Beschikbaarheid:

Donderdagavond: 18.30 - 21.00
Vrijdag van 09.00 – 17.00 uur

Voertaal:
  • Nederlands
  • Engels
Bereikbaarheid met OV:

2 minuten lopen vanaf NS station Dordrecht-Zuid
Bus stopt op 4 minuten van de praktijk

Doelgroep:
  • Mannen met een porno-seksverslaving
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  • Christenen met een specifiek kerkelijke achtergrond
  • Niet christenen
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
  • protestant-christelijke achtergrond
  • evangelische achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

HBO maatschappelijk werk
VO verslavingstherapeut
GGZ agoog

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

Hoger management opleiding
Motiverende gespreksvoering

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

Hulpverlener en projectleider in crisisopvangcentrum van de vereniging Tot Heil des Volks in Amsterdam: 1987 – 1999. Voornamelijk verslavingszorg.
Hulpverlener en manager bij De Hoop Ggz in Dordrecht: 1999 – heden. Verslavingszorg en psyche-sociale hulpverlening.

Beroepsregister: ik sta ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik over een privacy regeling (AVG) en die staat op de website
Supervisie: ik ontvang geen supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

Sta ingeschreven in het beroepsregister BPSW (register voor professionals in sociaal werk)
Sta ingeschreven op het registerplein GGZ agoog

Ervaringsdeskundig: Ervaringsdeskundig
Overige informatie:

Ik heb een praktisch boek geschreven over Bijbels pastorale hulp aan mensen die strijden tegen seksueel ongewenst gedrag.
Zie ook website https://strijdlust.net

Methodiek:

De methodiek die ik hanteer is voor een bbelangrijk deel beschreven in mijn boek ‘Strijdlust, als lust een strijd is’. De hulpvrager wordt verzocht dit boek voor zichzelf aan te schaffen. Aan de hand van de werkwijze die in het boek staat beschreven wordt stap voor stap de weg van herstel bewandeld. Kijk op mijn website om een stuk van de inhoud van het boek ‘Strijdlust, als lust een strijd is’ in te zien. Je krijgt dan een aardige indruk hoe er gewerkt gaat worden.

Methodische interventies:

Cognitieve gedragstherapie
Psycho educatie
Motiverende gespreksvoering
Systeemtherapie
Thuiswerkopdrachten
Accountability

Plaats van het geloof:

Bij het verlenen van hulp aan mensen die op het terrein van seksualiteit zijn vastgelopen ben ik er van overtuigd dat aan de basis van radicale en bestendige verandering, een inwendige geestelijke vernieuwing nodig is. Het moet een zaak van het hart zijn en niet enkel aangeleerde gedragsaanpassingen. Ik geloof dat deze verandering van binnenuit op een diepe en krachtige manier tot stand komt als dit het resultaat is van wat de liefde van Jezus Christus uitwerkt in de persoon die zich voor Hem openstelt. Als dat gebeurt zal er een groeiend verlangen ontstaan om de man of vrouw te worden zoals God dat bedoeld heeft. Een nieuwe gezindheid / levensinstelling zal zich gaan vormen waarbij de Bijbel als het onfeilbare Levende Woord richtinggevend is voor leer en leven. De Heilige Geest geeft de persoon de motivatie én de kracht om weerstand te bieden tegen de zonde, een rein en toegewijd leven te leiden en een hoopvol perspectief te krijgen voor de toekomst. Onder leiding van de Heilige Geest en met behulp van beproefde en aan de Bijbel getoetste en onderworpen methodieken, help ik de hulpvrager nieuwe inzichten eigen te maken, zondige gedragspatronen te ontmaskeren en gezonde vaardigheden aan te leren.

Het afleggen van zondige gewoontes, het belijden van zonden, de noodzaak van bekering en het vergeving vragen en schenken zijn essentieel om de weg te bewandelen waar God Zijn zegen aan kan geven. Dit proces ga ik samen met de hulpvrager bewandelen. Hierbij is het essentieel dat de hulpvrager een gezond persoonlijk geestelijk leven gaat opbouwen en zo de wil van God gaat leren verstaan voor het eigen leven. De hulpvrager leert een intieme relatie met God op te bouwen in ‘stille tijd’, aanbidding en een eigen gebedsleven.

Elk gesprek begin ik met gebed voor Gods leiding en hulp. Ik nodig de hulpvrager uit, indien hij dat voor zichzelf ook wil, om zelf ook te bidden. Tijdens het gesprek kan soms een gebedstijd ingeruimd worden om voor het aangezicht van God te komen en ‘wijsheid en openbaring’ te zoeken in bepaalde zaken.
Aan het einde bid ik voor Gods zegen voor de periode die voor ons ligt.

De Bijbel is het krachtige Woord van God wat onder leiding van de Heilige Geest zijn uitwerking krijgt in het leven van de hulpvrager. Daarom is bestudering van, en uitleg over, relevante Bijbelgedeeltes vast onderdeel van de hulpverlening.
Er wordt afstemming gezocht met de kerkelijke gemeente waar de hulpvrager vandaan komt en waar mogelijk samen dit traject bewandeld.