REBIND

Hulpverlening bij seksverslaving en seksualiteitsproblemen.
Beschrijving:

Hulpverlening bij seksverslaving en seksualiteitsproblemen.

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: REBIND
Voor en achternaam: Robert Beek
Adres:
Vliestroom 9, 8321 EG, Urk
Berklaan 38, 8262 BK, Kampen
Telefoon: 06 5365 9071
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01/06/2006
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 957
Werkgebied:
 • Nederland
Aanmelden:

Via website (chat, email) of telefonisch

Bekostiging:
 • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

Individueel gesprek: vanaf €55,- per uur.
Groepsgesprek: €45,- per bijeenkomst
Skypegesprek: vanaf €30,- per 30 minuten

Beschikbaarheid:

Locatie Urk: woensdag overdag en avond
Locatie Kampen: maandag, donderdag overdag en avond

Voertaal:
 • Nederlands
 • Engels
Bereikbaarheid met OV:

Locatie Urk: redelijk goed bereikbaar
Locatie Kampen: goed bereikbaar

Doelgroep:
 • Mannen met een porno-seksverslaving
 • Vrouwen met een porno-seksverslaving
 • Partners van porno-seksverslaafden
Hulpverlening voor:
 • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
 • Christenen met een specifiek kerkelijke achtergrond
 • Niet christenen
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
 • reformatorische achtergrond
 • protestant-christelijke achtergrond
 • evangelische achtergrond
 • rooms katholieke achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

HBO- MWD
Contextuele opleiding, systemisch werken met groepen en gezinnen

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

Focussen
Schemagerichte therapie
Geweldloze communicatie
Pastorale psychologie- en pedagogiek
Seksverslaving (Gertjan-van Zessen)
Seksuologische bijscholing, motiverende gespreksvoering, methodische aanpak seksverslaving.
Focusing in Therapie

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

Zelfstandige praktijk voor contextuele therapie
Hulpverlener bij CHAP (pastorale hulp bij seksverslaving) sinds 2006.

Beroepsregister: ik sta ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik over een privacy regeling (AVG) en die staat op de website
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

Beroepsvereniging: BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk).
Intervisie met collega’s psycho-sociale therapeuten.

Ervaringsdeskundig: Ervaringsdeskundig
Overige informatie:

Er is ook een online therapie aanbod

Methodiek:

niet benoemd

Methodische interventies:

Cognitieve gedragstherapie therapie
Contextuele therapie (inzicht in gezin van herkomst)
Ervaringsgerichte therapie (leren verbinden met innerlijke belevingswereld en hanteren van emoties)
Psycho educatie
Motiverende gespreksvoering
Systeemtherapie
Instructieopdrachten

Plaats van het geloof:

Bij het verlenen van hulp aan mensen met een seksverslaving gaat het om meer dan gedragsverandering. De essentie van christen zijn is niet wat ik doe of weet, maar om wie ik ben: het gaat om onze relatie met God.
De cirkel van genade vormt een belangrijk vertrekpunt in mijn benadering: alleen Gods genade kan onze meest diepe menselijke noden vervullen. Wanneer we ons aanvaardt weten en vertrouwen dat de Vader de bron is van waaruit we onze kracht ontlenen en waardoor we gevoed worden, zijn we op een diepe en krachtige manier in staat onszelf te gaan zien vanuit Gods ogen: een persoon die van betekenis is. Als dat gebeurt zal er een groeiend verlangen ontstaan om de man of vrouw te worden zoals God dat bedoeld heeft. Een nieuwe gezindheid / levensinstelling zal zich gaan vormen door de Heilige Geest die ons het vermogen schenkt om een levens veranderende weg in te slaan en een hoopvol perspectief te krijgen voor de toekomst. De heilige Geest draagt ons in Zijn liefde maar leidt ons ook in de Waarheid: hij helpt de gelovige zijn wonden en zonden onder ogen te zien.

Liefde en waarheid zijn belangrijke principes in het hulpverleningsproces. Alleen door zich aanvaardt te weten is de hulpvrager in staat schaamte los te laten en zijn zonden en wonden onder ogen te zien. Diverse opdrachten geven hulpvrager de mogelijkheid eigen gedrag en onderliggende patronen en gevoelens te onderkennen. Naast waarheid en liefde, geeft het ontwikkelen van hoop uitzicht op een perspectief dat verandering mogelijk is.

Ik bid met de client in zoverre de cliënt hier behoefte aan heeft. Naast de individuele gesprekken biedt ik d.m.v. een praktijkgerichte cursus over gebed gelegenheid om hun persoonlijke relatie met God te ontwikkelen: het stimuleren van persoonlijke relatie met God is een belangrijk uitgangspunt in het veranderingsproces.
De Bijbel is een bron van leven gevende woorden van God voor ons leven. Het proces om cliënten te leren Gods Woord te leren ontvangen in hun hart is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het gaat om kennis vanuit een levende relatie met God.

Dit wordt in principe doorverwezen naar de gemeente/kerk waar cliënt lid van is. Indien men in eigen kerk/gemeente hiermee ‘verlegen’ is wordt doorverwezen naar een bediening voor bevrijdingspastoraat.