Kidron vof

Kidron biedt professionele hulp, onderwijs, advies en coaching vanuit Bijbels perspectief, waarin de Liefde van God centraal staat. In de hulpverlening bij Kidron wordt u voor uiteenlopende klachten en problemen op professionele wijze geholpen. Wij helpen u om inzicht te krijgen in het ontstaan van uw problemen en wat de uitwerking daarvan in uw leven tot nu toe is geweest. Samen werken we toe naar herstel van de pijn en van identiteit.
Beschrijving:

Kidron biedt professionele hulp, onderwijs, advies en coaching vanuit Bijbels perspectief, waarin de Liefde van God centraal staat.

In de hulpverlening bij Kidron wordt u voor uiteenlopende klachten en problemen op professionele wijze geholpen. Wij helpen u om inzicht te krijgen in het ontstaan van uw problemen en wat de uitwerking daarvan in uw leven tot nu toe is geweest. Samen werken we toe naar herstel van de pijn en van identiteit.

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: Kidron vof
Voor en achternaam: Jan & Jennine Rook
Adres:
Het Holland 53a, 6921 GX, Duiven
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01/06/2011
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 958
Aanmelden:

Telefonisch: +31 06 14 28 32 63
e-mail: contact@kidron.info

Bekostiging:
  • (deels) verzekering
Tarieven:

Individuele tarief: € 75,00 (excl. btw)
Echtparentarief: € 125,00 (excl. btw)

Beschikbaarheid:

Binnen kantooruren

Voertaal:
  • Nederlands
  • Duits
Bereikbaarheid met OV:

Heel goed bereikbaar

Doelgroep:
  • Mannen met een porno-seksverslaving
  • Vrouwen met een porno-seksverslaving
  • Partners van porno-seksverslaafden
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
  • evangelische achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

HBO Psychosociaal therapeut (Jan)
HBO TA-therapeut io (Jennine)

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

Supervisie (Jennine)
Coaching (Jennine)
PSBK (Jan en Jennine)
Lichaamswerk TA (Jan en Jennine)
Kernreflectie (Jan en Jennine)
Vrijzijn T1, T2 en T3 (Jan en Jennine)
Vrijheid in Christus (Jan en Jennine)
Gebalanceerd Bevrijdingspastoraat (Jan en Jennine)

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

Psychosociaal therapie
Pastoraal werk
Bevrijding

Beroepsregister: ik sta ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik niet over een privacy regeling (AVG)
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

Wij zijn aangesloten bij:
Beroepsvereniging: Stichting Rosegarden;
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching ( LVSC)
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
Keurmerk Christelijke Zorg (KCZ)
Ikzoekchristelijkehulp.nl

Ervaringsdeskundig: Ervaringsdeskundig
Overige informatie:

Hulpverleners voor toekomstig Kidron opvanghuis;
Hulpverleners voor toekomstige crisisopvang van purity4life.

Methodiek:

Psychosociale-therapie waarin bevrijding een plaats kan hebben.

Methodische interventies:

Psychosociale-therapie
Bevrijding
Transactionele analyse (TA)
Cognitieve gedragstherapie (CTG)

Plaats van het geloof:

Kidron is ontstaan uit het verlangen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te vinden, te behouden en te versterken.
Dit doet zij door persoonlijke begeleiding, training en advies.
Kidron begeleidt mensen met diverse problematieken naar een leven in geestelijke vrijheid en heelheid.
Uitgangspunt voor de benadering van onze cliënten is de Liefde van God, vanuit Bijbels perspectief.
Wij stemmen de begeleiding af op de hulpvrager en bieden daarin maatwerk.
In de begeleiding vinden wij het samenwerken met familie, vrienden en kerkgemeenschap van groot belang.
Het streven is om een multidisciplinaire samenwerking aan te gaan met een netwerk van (professionele) Christelijke hulpverleners.

Kidron stelt zich ten doel om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te vinden, te behouden en te versterken.
Kidron biedt professionele hulp, onderwijs, advies en coaching vanuit Bijbels perspectief, waarin de liefde van God centraal staat.

Bijbelseprincipes zijn het uitgangspunt in de begeleiding.
Het gebed heeft een centrale plek in de begeleiding.

Kidron werkt met de Questionnaire, zoals die door Stichting Vrij Zijn is samengesteld.
Samen met u gaan wij alle gebieden van uw leven langs, om inzicht en overzicht te krijgen.

U leert (beter) om Bijbelse principes te hanteren in uw dagelijks leven, waardoor machten van duisternis geen kans krijgen.

Bidden voor bevrijding en herstel gebeurt op een rustige manier, zonder machtsstrijd.
Wij weten dat de Waarheid vrij maakt en dat de Liefde van God iedere duisternis laat verdwijnen.

Bevrijdingspastoraat kan een onderdeel zijn van de psychotherapie.