Richtlijn voor deelname

Missie van Purity4Life
De missie van de stichting Purity4Life is het vormen en uitbreiden van een landelijk dekkend netwerk van christen-hulpverleners die, vanuit hun professie en vanuit hun geloof, zich inzetten om mannen en vrouwen die in een porno- of seksverslaving zijn vastgelopen, of hierin dreigen vast te lopen, de helpende hand te bieden.

Grondslag voor deelname aan het Purity4Life netwerk
De grondslag voor deelname is het geloof in de Bijbel als Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbend Woord. In dit Woord geeft Hij richtlijnen voor het leven en openbaart Hij zich in Zijn zoon Jezus Christus. Door Zijn verzoenend lijden en sterven vinden mensen de weg tot verlossing en eeuwig leven. Dit geloof is richtinggevend en integraal onderdeel van ons leven en heeft invloed op hoe wij onze werk vormgeven. Purity4Life is hierin niet voorschrijvend. Iedere persoon of organisatie legt andere accenten en maakt daarin zijn eigen keuzes. Wij geloven dat op deze manier zichtbaar wordt hoe God wijsheid, gaven en talenten geeft aan de gelovigen om anderen tot zegen te zijn.

Profilering
Wij geloven in het Goddelijke ontwerp van de menselijke seksualiteit. Hierover lezen we in de Bijbel. Seks is iets wat God heeft gegeven om voluit van te genieten. Het is de lichamelijke uitdrukking van intimiteit en genegenheid tussen een man en een vrouw die liefdevol, trouw, respectvol en toegewijd zijn aan elkaar. Ontbreekt bij de seksualiteit de liefde, dan wordt het een, door lust aangedreven, op jezelf gerichte ervaring. Ontbreekt de trouw, dan worden tegenslagen en moeilijke periodes in de relatie een reden om af te haken en de ander in te wisselen. Ontbreekt het respect, dan worden persoonlijke grenzen overschreden en ontstaat er onveiligheid. Ontbreekt toewijding, dan mag het je allemaal niet te veel kosten en moet het vooral leuk en fijn blijven zonder te veel inspanning. Als deze waarden er wél zijn, kan de seksualiteit op een veilige manier ontdekt worden, opbloeien en een bron van plezier zijn wat als een krachtig bindmiddel functioneert tussen de twee geliefden. Seksualiteit is daardoor zowel kostbaar en kwetsbaar. Dit vraagt om bescherming en veiligheid. Om de seksualiteit te beschermen heeft God de kaders van een huwelijksverbond van liefde en trouw gegeven. Binnen deze context kan de liefde gevierd worden en kan men onbezorgd en zonder schaamte genieten van de seksualiteit. In deze inbedding zullen eventuele kinderen die uit dit huwelijk voortkomen, een veilig onderkomen ervaren waarin zij kunnen opgroeien.

Deelname voorwaarden
Als jij je wilt aanmelden voor deelname aan het Purity4Life netwerk dan zijn we daar heel blij mee. Hoe groter het netwerk, des te meer keuzemogelijkheden hulpvragers hebben! Wij stellen voor deelname de volgende voorwaarden:  

  • De missie, grondslag en profilering onderschrijven en voorleven
  • Over voldoende kennis en kunde beschikken met aantoonbare ervaring in de hulp aan mensen met seksuele problemen
  • Het Purity4Life logo met bijbehorende website link publiceren op de eigen website. Jouw praktijklogo wordt eveneens op de site van Purity4Life gepubliceerd. Hierdoor ontstaat een synchrone verwijzing naar elkaar wat de vindbaarheid van beide websites via google verhoogt.

Als jij of jouw organisatie aan deze voorwaarden denkt te voldoen, vul dan het aanmeldformulier onder aan deze pagina in. Wij vragen daarin je motivatie voor deelname toe te lichten, een beschrijving te geven van het werk dat je doet en een korte uitwerking te geven van je visie op gezonde seksualiteit. Om de eenheid binnen het netwerk te bewaren zal de inhoudelijke beoordeling door de voorzitter van de stichting worden uitgevoerd.