Geschonden Vertrouwen

een herstelprogramma met ondersteuningsgroepen voor vrouwen van wie de partner worstelt met porno en/of seksverslaving
Beschrijving:

een herstelprogramma met ondersteuningsgroepen voor vrouwen van wie de partner worstelt met porno en/of seksverslaving

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: Geschonden Vertrouwen
Adres:
Kosmonaut 2, 3824 MK, Amersfoort
Telefoon: 06 23 55 05 78
Website:
Aanmelden:

Aanmelden kan via het contactformulier op de website https://rafaelamersfoort.nl/pure-desire-en-geschonden-vertrouwen/ of via een email naar geschondenvertrouwen@rafaelamersfoort.nl

Bekostiging:
  • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

Materiaalkosten zijn € 85,- voor het Negen Pilaren Werkboek. Deelnamekosten zijn € 15,- per pilaar.

Voertaal:
  • Nederlands
Bereikbaarheid met OV:

Heel goed bereikbaar

Voorwaarden :

De deelnemer gaat akkoord en ondertekent een verklaring van overeenkomst m.b.t. vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid en respecteert de Bijbelse principes waaruit het programma en de herstelgroep werkt.

Contra-indicaties:

Wanneer er sprake is van medische – psychiatrische problematiek, dan is deelname aan de herstelgroep niet geschikt.

Groepsgrootte:

Minimaal 6
maximaal 8

Duur groepsbijeenkomst:

Twee uur: 19.30 uur - 21.30 uur

Moment van samenkomen:

Dinsdagavond

Aantal bijeenkomsten:

36 bijeenkomsten

Tussentijds instromen: Ja
Doelgroep:
  • Partners van porno-seksverslaafden
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Doelstelling:

Pure Desie Ministries heeft een speciaal Geschonden Vertrouwen herstelprogramma met ondersteuningsgroepen voor vrouwen ontwikkeld die er naar verlangen om opnieuw hoop, herstel, vernieuwing en gezonde relaties te ontwikkelen en te ervaren. Vrouwen zullen vaardigheden leren die helpen om wijze Bijbelse beslissingen te kunnen maken, om gezonde relatiegrenzen te ontwikkelen en om eigen pijn, schaamte, trauma, boosheid en rouw te verwerken. Er is hoop!

De groep heeft bijzondere affiniteit met:
  • geen bijzondere voorkeur
Groepssamenstelling identiteit : De groep bestaat meestal uit een gemengde groep van christenen en niet-christenen
Groepssamenstelling M/V :
  • Alleen vrouwen
Leeftijdsgrens: Alleen voor volwassenen
Overige informatie:

Ervaar jij problemen vanwege de porno- en/of seksverslaving van jouw partner? Is je leven overhoop komen te liggen door verraad en gebroken vertrouwen in jouw huwelijk? Is de basis van jullie relatie, waarvan jij dacht dat het echt en waar was, tot in de kern kapot en afgebrokkeld? Ben je (tijdelijk) alleengaand en verlang je er naar om wat zoveel pijn en boosheid heeft veroorzaakt in je (vorige) relatie te kunnen delen en daarover te leren en zelf te herstellen? Ken je iemand die lijdt aan de gevolgen van porno- en/of seksverslaving van haar partner?
God verlangt er naar om het fundament rond je hart met waarheid en genade te herbouwen dat zal voorzien in veiligheid en bescherming. Vertrouwd en verbonden delen met vrouwen die zich in een zelfde situatie (hebben) begeven zoals jij, is belangrijk. We willen je aanmoedigen om deel te nemen aan een herstelgroep van Geschonden Vertrouwen!

Methodiek:

Opzet van de groepsbijeenkomst
In Negen Pilaren van 4 bijeenkomsten per pilaar, is de opzet van de avond: ontmoeting, gebed, uitleg van het onderwerp van de les, verwerkingsvorm, delen in sub-groepen, doornemen van het huiswerk en afsluiting.

Gespreksonderwerpen
Crisisbeheersing, Begrijpen van het ontstaan van verslaving, Toewijding aan persoonlijk herstel, Invloed van trauma's, Codependentie, Gezonde grenzen, Verdriet en boosheid, Vergeving, Herstel van intimiteit.

Materialen
We maken gebruik van het Geschonden Vertrouwen werkboek "Negen Pilaren van herstel" geschreven door Diane Roberts van Pure Desire Ministries International dat vertaald is in het Nederlands. De lessen worden (twee) wekelijks gevolgd en uitgedeeld in de groep. Toepassing: de toewijding is het maken van het huiswerk en het deelnemen aan de herstelgroep.

Plaats van het geloof:

Bijbelse thema’s
Vertrouwen, genezing, gezondheid, genade, verantwoordelijkheid, vergeving, intimiteit, doel en doorgeven.

In het gebruikte materiaal wordt verwezen naar de Bijbel
Het is mogelijk dat er door en voor elkaar gebeden wordt