Praktijk Hans vd Beek

-
Beschrijving:

-

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: Praktijk Hans vd Beek
Voor en achternaam: Hans vd Beek
Adres:
Plecht 1, 1276 HG, Huizen
Telefoon: 06-48 27 78 41
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01/06/2011
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 959
Aanmelden:

Telefonisch of via de website

Bekostiging:
  • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

1 uur: € 77,50 incl. btw.
1,5 uur: € 116,25 incl. btw.
2 uur: € 155,- incl. btw.

Beschikbaarheid:

Maandag overdag en 's avonds
Dinsdag overdag en 's avonds
Woensdag overdag en 's avonds

Voertaal:
  • Nederlands
  • Engels
Bereikbaarheid met OV:

Redelijk goed bereikbaar

Doelgroep:
  • Mannen met een porno-seksverslaving
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
  • evangelische achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

- Kempler Instituut Nederland: 3 jarige Post-HBO-studie Ervaringsgerichte, psycho-sociale therapie, relatie- en gezinstherapie (2008-2011)

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

- CPC (Centrum Pastorale Counceling te Dordrecht) - Basis-Pastoraat (1999)
- CPC (Centrum Pastorale Counceling te Dordrecht) - Huwelijkspastoraat
- Luisterend bidden (2012)

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

- Heb van 1998-2007 gewerkt als pastoraal werker bij EO-Nazorg
- Ben pastoraal werker/therapeut/gebedsteamlid bij landelijke mannendagen en mannenconferenties.
- Werkervaring opgedaan bij De Driehoek (kerk-maatschappelijk werk, tak: seksverslaving, in Amersfoort en Rotterdam

Beroepsregister: ik sta niet ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben niet aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik niet over een klachtenregeling
Privacyregeling (AVG): Ik beschik niet over een privacy regeling (AVG)
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

Neem deel in intervisiegroep van hulpverleners in het circuit van seksualiteit. Zit in gebedsgroep en kom maandelijks samen met 2 bidders omtrent dit werk en mijn leven als hulpverlener.

Ervaringsdeskundig: Ervaringsdeskundig
Overige informatie:

Ben onder vooraf besproken voorwaarden in principe inzetbaar om hulp te bieden indien hulpvrager verblijft in toekomstige crisisopvang van purity4life.

Methodiek:

Niet beschreven

Methodische interventies:

Porno-, seksverslaving, overspel, homoseksualiteit e.d. is in iemands leven vertakt in geestelijke, emotionele, lichamelijke, relationele aspecten van het leven, (onverwerkte) ervaringen uit het verleden, en heeft altijd te maken met iemands (ongezonde) zelfbeeld. Ik werk integraal en besteed aan alle facetten aandacht, omdat seksverslaving in iemands leven vertakt is zoals kanker dat is in een menselijk lichaam.

Relatieherstel met zelf, relatieherstel met de partner, relatieherstel met de Here God, communicatieherstel, inzicht geven in de integratie van seksualiteit binnen geest-ziel-lichaam-relatie-zelfbeeld. Aandacht voor vergeving (hoe doe je dat?) en ruimte voor bevrijdingspastoraat.

Plaats van het geloof:

2 Kron. 7: 14: We worden niet vergeven omdat we vergeving vragen, maar omdat we verantwoordelijkheid nemen voor ons leven, onze zondige keuzes en onze verantwoordelijkheid in relatie tot zelf, de huwelijkspartner en de Here God.

Hardop belijden en verwerpen van zonden, waar nodig/mogelijk restitutie doen, zonden open en hardop belijden aan de partner, en zich bekeren van de foute wegen.

Werken aan ‘wandelen in het Licht’ en de client daar in stimuleren, om een open en eerlijk leven te leiden waarin enkele christenvrienden het seksuele reilen en zeilen van de seksverslaafde mogen weten, en aan wie de client vrijwillig, maar vastbesloten, regelmatig verantwoording aflegt. Conform Jac. 5: Broeders, belijd elkaar je zonden, opdat je genezing/herstel/bevrijding ontvangt. Dit als een blijvende levensstijl, ook na de therapie…!

Ik begin elk gesprek met gebed, waar nodig gebed tijdens het gesprek waar ‘’iets vastzit’’ en afsluiting van het gesprek met gebed.

Uitleg Bijbelse principes: huwelijk man-vrouw als Gods instelling, hoe een man dient om te gaan met zijn lichaam, met haar lichaam (zijnde beide Tempel v.d. HG) en in het algemeen met de seksuele privacy van derden (niet voor zijn ogen bestemd).

Situaties uit de Bijbel verduidelijken.

Elk gesprek begin ik met gebed voor Gods leiding en hulp. Ik nodig de hulpvrager uit, indien hij dat voor zichzelf ook wil, om zelf ook te bidden. Tijdens het gesprek kan soms een gebedstijd ingeruimd worden om voor het aangezicht van God te komen en ‘wijsheid en openbaring' te zoeken in bepaalde zaken.

Aan het einde bid ik voor Gods zegen voor de periode die voor ons ligt.

En: de Bijbel is het Zwaard des Geestes. Zoals een militair zijn wapenuitrusting dient te kennen en toe te passen in oorlogstijd, dienen christenen het Woord te kennen, en toe te passen in de geestelijke strijd (van seksuele verzoeking). De Here Jezus citeerde het Woord/Het Zwaard des Geestes ook tijdens de Verzoeking in de woestijn.
Ik maak het belang van een persoonlijk gebedsleven en een leven van persoonlijke bijbelstudie bespreekbaar als noodzakelijk gegeven om vrij te worden en vrij te blijven, en werk er met clienten naar toe, dat ze hun identiteit leren vinden in de Here Jezus. (Eén van mijn speerpunten…)

Ik werk basisprincipes daarover door, en maak een bevrijdingspastoraal traject bespreekbaar. Geef daar grondig en helder uitleg over.