Praktijk Kom in Herstel

Ik bied hulp aan vrouwen en echtparen met een seks/pornoverslaving en aan partners van een verslaafde. Ik ben geen ervaringsdeskundige maar heb vaak gedacht dat ik ook een verslaafde had kunnen zijn. De onderliggende problematiek van een verslaving is onder andere het niet kunnen herkennen en uiten van gevoelens en behoeftes. Ook het voelen van de pijn van afwijzing is mij niet onbekend. God heeft mij echt een passie gegeven voor verslaafden en prostituees.
Beschrijving:

Ik bied hulp aan vrouwen en echtparen met een seks/pornoverslaving en aan partners van een verslaafde. Ik ben geen ervaringsdeskundige maar heb vaak gedacht dat ik ook een verslaafde had kunnen zijn. De onderliggende problematiek van een verslaving is onder andere het niet kunnen herkennen en uiten van gevoelens en behoeftes. Ook het voelen van de pijn van afwijzing is mij niet onbekend. God heeft mij echt een passie gegeven voor verslaafden en prostituees.

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: Praktijk Kom in Herstel
Voor en achternaam: Mathilde van der Ham
Adres:
Westbroekerweg 136, 1991 LT, Velserbroek
Telefoon: 0618995687
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 15/09/2010
Geslacht: Vrouw
Geboortejaar: 1 970
Aanmelden:

Cliënten kunnen zich aanmelden telefonisch of via het contactformulier via de website.

Bekostiging:
  • (deels) verzekering
Tarieven:

zie mijn webside

Beschikbaarheid:

op dinsdag en woensdagen

Voertaal:
  • Nederlands
Bereikbaarheid met OV:

Heel goed bereikbaar

Doelgroep:
  • Vrouwen met een porno-seksverslaving
  • Partners van porno-seksverslaafden
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  • Niet christenen
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

Post HBO Ervaring gericht psychosociaal-, Gestalt- en Systeemtherapeut Kempler Instituut 2015-2019
HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, Leiden, 2010-2015
MDGO AG/AA (Apothekersassistent), 1986-1989

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

zie website

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

In 2010 tot 2015 ben ik werkzaam geweest op een deeltijdbehandeling van een verslavingszorginstelling. Ik heb daar terugvalbesprekingen en trainingen geleid. Vanaf 2015 ben ik al ZZP-er werkzaam en begeleid ik mensen met onder andere verslavingen. Daarnaast ben ik vanaf 2010 als straatwerker onder prostituees werkzaam om uitstap te bevorderen.

Beroepsregister: ik sta ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik over een privacy regeling (AVG) en die staat op de website
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

RWBZ 190582
EFT Nederland: 4011
LVPW: lidmaatschap 916

Ervaringsdeskundig: Niet ervaringsdeskundig
Methodiek:

Wanneer je seksverslaafd bent, wil ik je helpen om de onderliggende problematiek te ontdekken waardoor jij verslaafd bent geraakt. Ik wil naast je staan als je de pijnlijke belangrijke stap zet naar eerlijk en open zijn om zo de schaamte te doorbreken. Ik wil je leren om op een constructieve manier om te gaan met boosheid, stress, verdriet en leegte in plaats van deze op te vullen met porno en dating sites. Door contact in het hier en nu aan te gaan met jezelf en niet continue te leven in het verleden. Hierdoor groeit jouw identiteit en kan je komen in herstel.

Wanneer je partner van een verslaafde bent, wil ik je helpen om je grenzen weer te gaan voelen en je stil te zetten bij je gevoelens en behoeften. Dat je niet de detective wordt maar te leren ervaren en voelen wat jij nodig hebt. Ik wil je helpen om de schaamte te doorbreken. Van daaruit je rol, identiteit te hervinden en het verdriet onder ogen te komen.

Wanneer je partner besluit mee te komen naar de gesprekken, kan zichtbaar worden welke interacties in jullie relatie plaats vinden die de verslaving in stand kunnen houden.

Het online programma S.A.M.E.N.biedt de mogelijkheid aan om zowel zelfstandig als met behulp van mij als therapeut aan de slag te gaan in het herstel van vertrouwen.

Methodische interventies:

Terugvalbespreking om zo triggers en patronen helder te krijgen die leiden tot terugval in de verslaving , psycho educatie, soms oefeningen, persoonlijke professionele betrokkenheid, in contact leren staan met jezelf, anderen en God in het hier en nu.
Mijn werkwijze zal bestaan uit een combinatie van verschillende methodieken. Hierbij kan je onder andere denken aan de Ervaringsgerichte Psychosociale therapie, EFT therapie, Cognitieve- , Systeemgerichte-, Gestalt- en Contextuele therapie en principes uit de pastorale counseling. Ik werk niet met standaard protocollen maar vanuit mijn hart, omdat ik geloof dat elk mens uniek is. Het betrekken van belangrijke personen in jouw leven bij de gesprekken zal ik stimuleren. Zij kunnen een waardevolle rol spelen in jouw herstelproces.

Plaats van het geloof:

Ik geloof in een God die een Genezer en Bevrijder wil zijn voor jou en mij. Die het geknakte riet niet verbreekt maar herstelt. Uit ervaring kan ik zeggen wanneer je het proces samen met God doorleeft en aangaat, zal Hij je genezing geven in je ziel.

God is een Vader die jou en mij onvoorwaardelijk lief heeft. Hij wil jou en mij vergeven en nieuwe kansen bieden. Gedragsmatig zijn wij ook zelf verantwoordelijk dat sluit vergeving niet uit. Gods Woord vernieuwt je denken en daardoor kan dit tot herstel leiden van geest, ziel en lichaam.

Wanneer cliënten open staan voor de Bijbel en gebed tijdens of na gesprekken zal ik dit altijd toepassen.

Ik zou het gesprek met je aangaan over wat je gelooft over gebondenheid en vrij komen. Na onderricht en met jouw toestemming kan ik bidden voor je. Ook kan het zijn dat ik je doorverwijs naar een bevrijdingsteam.