In Perspectief

In Perspectief verleent psychotherapeutische hulpverlening en is gespecialiseerd in traumatherapie
Beschrijving:

In Perspectief verleent psychotherapeutische hulpverlening en is gespecialiseerd in traumatherapie

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: In Perspectief
Voor en achternaam: Guus Molenaar
Adres:
De Bredase Hunt, 8252 JX, Dronten
Reiderland, 1274 KN, Huizen
Telefoon: 06 39762925
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01/06/2000
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 959
Aanmelden:

Via website of per telefoon

Bekostiging:
  • (deels) verzekering
Tarieven:

Vanuit aanvullende verzekering voor Prolife én als vermeld op de website van de beroepsvereniging ABvC.
Gesprekstarief is inkomensafhankelijk

Beschikbaarheid:

Binnen kantooruren

Voertaal:
  • Nederlands
Bereikbaarheid met OV:

Redelijk goed bereikbaar

Doelgroep:
  • Mannen met een porno-seksverslaving
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
  • protestant-christelijke achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

- HBO pastorale theologie
- 2 jaar Psycho Pastorale Leergang Universiteit

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

- Motiverende Gespreksvoering
- Transformation Prayer Ministry (TPM, zie www.transformationprayer.org)
- Brainspotting en EMDR
- EFT relatietherapie
- Training Seksverslaving
- Living Waters leiderschapstraining

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

Vanaf 1993 tot heden; eerst 7 jaar in de kerkelijke gemeente en vanaf 2000 parttime in eigen praktijk;
vanaf 2008 fulltime

Beroepsregister: ik sta ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik niet over een privacy regeling (AVG)
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

- Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH)
- BCZ® Registertherapeut - nr.301136R - (RBCZ)
- Registercounsellor (ABvC)
- Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (AbvC)
Intervisie: gemiddeld 10 sessies per jaar en verder verplichte aantal supervisies

Ervaringsdeskundig: Niet ervaringsdeskundig
Overige informatie:

Ben inzetbaar om hulp te bieden indien hulpvrager verblijft in toekomstige crisisopvang van purity4life. Als het verzoek concreet daar is, zal ik in gebed aan God voorleggen.

Methodiek:

- Veelal wordt begonnen met kennismaking, intakeformulier, ‘Een taal erbij’ – met play mobil poppetjes wordt (de plaats in) het gezin van herkomst neergezet – wat veel inzicht in en begrip voor het ontstaan van de verslaving kan geven. Hulpvraag en probleem worden vastgesteld.
- Er wordt in overleg en in hoofdlijn vastgesteld hoe naar een oplossing te komen.
- Gelijkertijd wordt ook nadrukkelijk het verslavingspatroon in kaart gebracht en praktische handvatten gegeven om radicaal te breken met de porno. Hierin helpt in een vroeg stadium toepassing van bijvoorbeeld Brainspotting, waarmee ik zeer goede resultaten heb gezien.
- Er wordt geleerd te denken en handelen vanuit Bijbelse principes en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid.
- Stapje voor stapje leren leven uit genade. Naast de cognitieve en gedragsmatige benadering, is de hulpverlening er vooral op gericht om de identiteit en zelfwaarde van binnenuit te veranderen door een genadige houding, zonder veroordeling en toch ook zonder goedkeuring van wat niet goed is.
- De verslaving wordt gezien als uiting van een innerlijk probleem.
- Hulpvrager wordt verder geleerd om goede zelfzorg, ook op emotioneel terrein, toe te passen, naar Bijbelse principes.

Methodische interventies:

- Diverse vormen van (trauma)verwerking (zie de website)
- Er wordt ingezet op de hechtingslaag: leren verbinden met zichzelf, God en anderen
- Identiteitsbevestiging o.a. mbv inzichten van: van Zessen, die hierop is gepromoveerd
- Motiverende Gespreksvoering
- Met aandacht leren te leven en voelen
- Vat op leven leren krijgen door met kleine dingen te beginnen, die haalbaar zijn
- Jezelf leren begrijpen o.a. interventies vanuit de Transactionele Analyse en de Contextuele Benadering.
- Psycho educatie
- Huiswerkopdrachten

Plaats van het geloof:

- Gods Woord is waarheid, ook al kunnen we er nog niet bij.
- God begrijpt je niet kunnen, je strijd en veroordeelt je niet, omdat Christus het oordeel gedragen heeft.
- Dat betekent niet dat je vrijbrief hebt om te zondigen. Integendeel. God heeft echter wel geduld met je wanneer je met je hele hart ervoor wilt kiezen vrij te worden, terwijl je dat nog niet kunt.
- Je hebt Gods Geest nodig, en Zijn beloften, zoals 2Petr. 1:3-4. God stelt je (uiteindelijk) in staat te overwinnen. De hulpverlener strooit niet met Bijbelteksten en dwingt niets af.
- God wil een bewogen Vader voor je zijn. Hij houdt niet van religie, maar wil een persoonlijke relatie met je. Hoe dat alles mogelijk is wordt in de gesprekken geleerd.
- Christus kwam om mensen in nood heil (redding, heling) te geven. God houdt van jou als seksverslaafde. Het is Zijn liefde en genade waarmee jij als hulpvrager a.h.w. wordt geïrrigeerd, zoals droge grond door een irrigatiesysteem wordt bevochtigd. Dit gebeurt in de verwachting dat Gods Geest in het hele proces betrokken is.
- Gedragsmatige- en cognitieve begeleiding wordt niet als onbelangrijk gezien, zijn dus nadrukkelijk nodig, maar ..
- De begeleiding is vooral gericht om van binnenuit te veranderen, waarvoor bij voorkeur triggers en trauma’s met Transformation Prayer Ministry (TPM) of soms ook EMDR worden verwerkt. Bij TPM is het Gods Geest die Zijn waarheid brengt op plaatsen waar we negatieve, triggerende innerlijke overtuigingen hebben gevormd, zodat de overheersende drive van binnenuit verdwijnen kan.
- In Perspectief gelooft dat we bevestiging nodig hebben, niet alleen van mensen, maar ook vanuit Gods Woord en Geest. Daarom werken we aan de identiteit vanuit Gods Woord. Overigens TPM versterkt de identiteit in Christus in zeer belangrijke mate.
- Je kunt gaandeweg leren dat Gods Geest je alle genade geeft die je nodig hebt. Zowel om te breken met de zonde als om vanuit Zijn goddelijke kracht te leven én door Zijn genade daarbij vrucht te dragen.
In het gebed wordt elk gesprek opnieuw onze afhankelijkheid van God uitgesproken en de verwachting dat de Here genade, leiding, inzicht en zegen geeft. Verder tijdens TPM zijn we volledig afhankelijk van Gods genade die de negatieve innerlijke overtuigingen op hartsniveau verandert en een vernieuwing van denken geeft, die zonder (!) onze inspanning gaat plaatsvinden. Indien gepast wordt bemoedigend gebeden en/of in Jezus’ Naam gezegend of heel concreet om openbaring van God gevraagd.
Het Woord van God en daarmee Bijbelse principes zijn leidend.
Indien nadrukkelijk sprake is van de noodzaak van bevrijding, zal je doorgaans gevraagd worden of je werkelijk vrij wil zijn, wat je over de macht van de boze gelooft. Na onderricht wordt gevraagd de concrete ermee verbonden zonde(n) te belijden en de hulpverlener zal, met jouw instemming, in Jezus’ Naam de eraan verbonden macht de toegang ontzeggen. Ook wordt de mogelijkheid geboden naar de eigen gemeente te gaan voor bevrijding.