Kostbaar Vaatwerk

Op verschillende plekken in Nederland óf online komen periodiek kleine groepen vrouwen bij elkaar onder leiding van een gespreksleidster. Deze groepen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben met een man die seksverslaafd is (geweest) en die samen van elkaar en van God willen leren. Het doel van deze bijeenkomsten is (h)erkenning vinden bij lotgenoten en inzicht krijgen in je eigen herstelproces.
Beschrijving:

Op verschillende plekken in Nederland óf online komen periodiek kleine groepen vrouwen bij elkaar onder leiding van een gespreksleidster. Deze groepen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben met een man die seksverslaafd is (geweest) en die samen van elkaar en van God willen leren. Het doel van deze bijeenkomsten is (h)erkenning vinden bij lotgenoten en inzicht krijgen in je eigen herstelproces.

Send message to moderator

Naam van het werk: Kostbaar Vaatwerk
Adres:
2153 AX, Nieuw-Vennep
2153 AX
Telefoon: -
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 2008
Werkgebied:
 • Nederland
Aanmelden:

Aanmelden voor een gespreksgroep of therapiegroep doe je door een e-mail te sturen naar Anita van Kostbaar Vaatwerk: info@kostbaarvaatwerk.nl. Vermeld daarbij voor welke groep je je wilt aanmelden (of in welke woonplaats of regio je woont). Je mag ook alvast wat over jezelf en je situatie vertellen als je dat wilt.

Nadat we je mail ontvangen hebben, zullen we via mail een afspraak maken voor een telefoongesprek. Tijdens deze telefonische intake vertellen wij je e.e.a. over de groep, kun jij je vragen daarover stellen en stemmen we vervolgens samen met jou af of de groep al dan niet helpend voor jou kan zijn.

Als er plek is in de groep van jouw keuze, dan geven we vervolgens jouw gegevens door aan de gespreksleidster van de betreffende groep die je zal uitnodigen voor de volgende bijeenkomst. Als er (nog) geen plek is binnen de groep van jouw keuze of regio, laten we je dat ook weten. We kunnen je dan voorstellen om deel te nemen aan een andere contactgroep óf we plaatsen je op de wachtlijst. Zodra er dan weer plek is, nemen we contact met je op.

Bekostiging:
 • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

Gespreksgroep: 75 euro.
Therapiegroep: zie website.

Voertaal:
 • Nederlands
Bereikbaarheid met OV:

niet beschreven

Levensbeschouwelijke identiteit:
 • Interkerkelijk
Voorwaarden :

1. Wij verwachten van deelnemers dat ze zich op iedere bijeenkomst voorbereiden door het materiaal thuis door te lezen en de bijbehorende vragen en opdrachten te maken.

2. Voor het groepsproces is het belangrijk dat alle deelnemers aanwezig zijn. We verwachten daarom van deelnemers dat ze aan alle bijeenkomsten meedoen (behalve bij b.v. ziekte, jubilea e.d.)

3.Om deel te nemen aan de bijeenkomsten hoeft een deelnemer geen christen te zijn. Omdat de Bijbel opengaat en er ruimte is voor gebed, verwachten we van deelnemers een respectvolle houding tov deze zaken.

Contra-indicaties:

Als tijdens de telefonische intake blijkt dat professionele hulp nodig is, zullen wij daar naar doorverwijzen en dit mogelijk als voorwaarde stellen voor deelname aan de groep.

Groepsgrootte:

Minimaal 4
maximaal 6

Duur groepsbijeenkomst:

120 minuten

Moment van samenkomen:

Wisselend op een ochtend of avond

Aantal bijeenkomsten:

10 of 5

Tussentijds instromen: Nee
Visie:

Missie:

Doelgroep:
 • Partners van porno-seksverslaafden
Doelgroep:
 • Overig
Hulpverlening voor:
 • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
 • Niet christenen
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
 • protestant-christelijke achtergrond
 • evangelische achtergrond
Doelstelling:

Het doel is tweeledig:

In de eerste plaats is de groep een plek waar deelnemers (h)erkenning, steun en hoop mogen vinden. Een plek dus, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze hun vragen en verhaal in alle openheid kunnen delen.

Daarnaast is de groep een plek waar deelnemers aan de slag gaat met onderwerpen die te maken hebben met hun herstelproces. Bijeenkomsten van de groep gaan dus niet zozeer over hun partner, wat hij al dan niet gedaan heeft of zou moeten doen, ze gaan vooral over de deelnemers zelf. Je kunt een ander immers niet veranderen; de enige die je kunt veranderen (met Gods hulp) ben je zelf! Daarom willen we met elkaar leren over onderwerpen als mede-afhankelijkheid en grenzen. We doen nieuwe inzichten op en kijken welke stappen wij zelf kunnen nemen om zo actief bij te dragen aan ons eigen herstel.

De groep heeft bijzondere affiniteit met:
 • geen bijzondere voorkeur
Groepssamenstelling identiteit : De groep bestaat meestal uitsluitend uit christenen
Groepssamenstelling M/V :
 • Alleen vrouwen
Leeftijdsgrens: Alleen voor volwassenen
Activiteiten:
 • Overig
Toelichting activiteiten:

Methodiek:

Opzet van de groepsbijeenkomst
Een bijeenkomst van een groep duurt ongeveer twee uur (’s ochtends of ’s avonds), en ziet er ongeveer als volgt uit:

 • koffie en thee drinken en bijpraten
 • rondje ‘hoe gaat het'
 • inleiding van of op het gespreksonderwerp door de gespreksleidster
 • doorpraten over het gespreksonderwerp aan de hand van vragen

Gespreksonderwerpen
De eerste bijeenkomst van een groep is altijd een kennismakingsbijeenkomst. Er is dan vooral ruimte voor het luisteren naar elkaars verhalen en het verder kennismaken.
De andere bijeenkomsten staan steeds in het teken van een ander onderwerp.

Materialen

Om tijdens de bijeenkomsten meteen aan de slag te kunnen gaan met het betreffende onderwerp, verwachten we van deelnemers dat ze het materiaal (dat de gespreksleider vooraf naar hen toemailt) thuis hebben doorgelezen en de eventuele vragen/opdrachten hebben gemaakt.
Het is de bedoeling dat de deelnemers het materiaal (geprint of digitaal) meenemen naar de bijeenkomsten.

Plaats van het geloof:

Onderwerpen worden o.a met behulp van de Bijbel uitgewerkt
In het gebruikte materiaal wordt verwezen naar de Bijbel
Het is mogelijk dat er door en voor elkaar gebeden wordt

Overige informatie:

Niet beschreven