Dichterbij Herstel

wilbert.png

Send message to moderator

Naam van het werk: Dichterbij Herstel
Voor en achternaam: Wilbert Weerd
Adres:
Stationsstraat 51B, 3905 JH, Veenendaal
Telefoon: 06-19237104
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 08/11/2011
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 985
Werkgebied:
 • Nederland
 • Europa
 • Wereld
Aanmelden:

Via het aanmeldformulier op de website

Eigen accommodatie:
 • Ik gebruik mijn eigen accommodatie
Bekostiging:
 • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

Zie de website voor de actuele tarieven.

Beschikbaarheid:

Binnen en buiten kantooruren

Voertaal:
 • Nederlands
 • Engels
Bereikbaarheid met OV:

Heel goed bereikbaar

Voorwaarden :

Contra-indicaties:

Groepsgrootte:

6 tot 8 mannen.

Duur groepsbijeenkomst:

2,5 tot 3 uur

Moment van samenkomen:

Dinsdagavond

Aantal bijeenkomsten:

10

Tussentijds instromen: Nee
Doelgroep:
 • Mannen met een porno-seksverslaving
 • Vrouwen met een porno-seksverslaving
 • Partners van porno-seksverslaafden
Doelgroep:
 • Kerken en gemeenten
 • Studenten
 • Middelbaar onderwijs
Leeftijd vd doelgroep:
 • Jong volwassenen
 • Mid-life
 • Ouderen
Hulpverlening voor:
 • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Activiteit geschikt voor:
 • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Aanbod:
 • Preventie
 • Voorlichting
 • Training en toerusting
 • Spreekbeurten
Specialisatie:

Maatwerk:
 • Ja
Thema's:

Activiteit duur:
 • Dagdeel
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
 • reformatorische achtergrond
 • protestant-christelijke achtergrond
 • evangelische achtergrond
Opleidingsniveau vd medewerker:
 • MBO
 • HBO
Doelstelling:

De groep heeft bijzondere affiniteit met:
 • reformatorische achtergrond
 • protestant-christelijke achtergrond
 • evangelische achtergrond
Groepssamenstelling identiteit : De groep bestaat meestal uitsluitend uit christenen
Groepssamenstelling M/V :
 • Alleen mannen
 • Alleen vrouwen
Leeftijdsgrens: Alleen voor volwassenen
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

– Medische kennis
– HBO, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, 2006 – 2009 – Christelijke Hogeschool Ede
– MBO, Sociaal Pedagogisch Werker, 2001 – 2006

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

Cursussen en trainingen
– Agressietraining
– Systeemgericht werken bij huiselijk geweld
– Oplossingsgericht werken
– Basistraining PSHOR
– IRB (vlugge variant)
– Interactievaardigheden voor hulpverleners
– Basis medische kennis
– Mentor bij Setting Captives Free
– Training van Ana Bridges (U.S.A.) in de behandeling van seksverslaving met cognitieve gedragstherapie.
– Praktijk training mannengroepen en relatietherapie van Ferdinand Bijzet in Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie.

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

– Psychosociaal Therapeut bij Dichterbij Herstel. Sinds 2011
– Algemeen maatschappelijk werker bij MDVeluwe. Oktober 2009 – september 2012
– Maatschappelijk werker bij Stichting de Driehoek. Augustus 2007 – maart 2011
– Begeleider bij Randstad. Mei 2009 – september 2009
– Woonbegeleider bij RIWIS Zorg & Welzijn. Augustus 2006 – juli 2007

Samenwerking:

Puur Leven en Relatie-Herstel.

Beroepsregister: ik sta niet ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben niet aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik over een privacy regeling (AVG) en die staat op de website
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

niet beschreven

Ervaringsdeskundig: Ervaringsdeskundig
Methodiek:

Visie
Therapie is een proces in een veilige omgeving waar, door middel van praten, vragen en confrontatie, inzichten ontstaan van de redenen en patronen van ingesleten ongewild gedrag. Ook het ontwikkelen van – en gestimuleerd worden in gewild gedrag is een onderdeel van het therapieproces. Het opdoen van nieuwe ervaringen en jezelf op een diepere manier te leren kennen om daardoor een diepere verbinding met de mensen om je heen tot stand te kunnen brengen vormt nog een onderdeel. Pas als in het therapieproces zelfonthulling, eerlijkheid en erkenning plaatsvinden kan iemand diepe blokkades, vaak ontstaan door eerder in het leven opgedane ervaringen, anders leren hanteren. Porno is een surrogaat voor de behoefte aan intimiteit, geborgenheid en verbondenheid, maskeert het onvermogen hiertoe en functioneert als coping bij, voor het gevoel onoplosbare, emotionele problemen.

Werkwijze
In therapie gaan kan spannend en kwetsbaar zijn, soms ook juist ontspannend. Daarin is vertrouwen en een ‘klik’ met je therapeut erg belangrijk. Je moet vertrouwen kunnen hebben in mijn integriteit, authenticiteit en professionaliteit. Dit betekent dat ik eerlijk en authentiek ben in de hulp die ik geef. Ik geloof niet in een afstandelijke hulpverleningsrelatie maar een professionele betrokkenheid. Daarom is de therapie die ik geef persoonlijk. Voor mij staat centraal dat ik met de ander zo om wil gaan zoals ik zelf behandeld zou willen worden. Ik ga ervan uit dat ieder mens zijn eigen goede redenen heeft voor wat hij of zij doet, ondanks dat het soms destructief is. Het is nodig daar eerst oog voor te hebben voordat je kunt veranderen.

Methodische interventies:

Eclectisch maatwerk uitgaande van de ‘common factors’- Bijbelse benadering staat voorop en er is kennis van CGT, MM, MT, EPT, EFT en ACT.

Plaats van het geloof:

Zoals Adam zich schaamde en verstopte omdat hij naakt was, zo leeft de natuurlijke mens in schaamte en schuld, niet in staat zelf rechtvaardig voor God te leven. De mens ervaart ten diepste geen leven en probeert dit te ontkennen en zelf te vullen in de overtuiging leven in zichzelf te kunnen vinden.
Vele christenen ervaren bezorgdheid en gevoel van tekortschieten in het voor God goed genoeg zijn en zoeken naar duidelijke wetten en richtlijnen wat ze wel en niet mogen doen. Het gevoel van falen geeft onzekerheid en angsten. Deze ellendige gevoelens mogen er vaak niet zijn en worden weggestopt of er wordt voor gevlucht. Het wegstoppen geeft een interne frictie en ontevredenheid wat leidt tot ‘acting out’ (het verslavingsgedrag).

Deze christenen raken vaak gefixeerd op gedragsmatige veranderingen (ze moeten zelf rein proberen te leven) – stoppen met het gedrag om zelf goed genoeg te zijn voor God (meestal vanuit angst). Dat lukt niet en geeft weer meer gevoelens van falen waarmee de neergaande spiraal versterkt wordt. De uiteindelijke verslagenheid, fatalisme, wanhoop kan leiden tot extremere uitingen van het seksuele gedrag. Vandaar dat 20% van de christelijke pornogebruikers, tegen 10% van de niet-gelovigen, het gevoel heeft min of meer verslaafd te zijn.

De ware boodschap van het evangelie is niet dat je zelf goed genoeg moet proberen te zijn. Je kunt je zelf niet rechtvaardig maken, dat is volledig het werk van Gods Geest in de gelovige. We hebben de Geest ontvangen door de prediking van het geloof en niet door werken der wet. Hierdoor kunnen we wandelen door de Geest ten leven en hoeven niet meer te voldoen aan het begeren van het vlees en de wandel in zonde die leidt tot de dood.

In het leven met de Here Jezus is er een levende hoop en werkelijke gemeenschap en betrokkenheid met elkaar. Er is ruimte voor al je diepe kwetsbaarheden, angsten, pijn en moeite. In die ruimte zijn er ook echte antwoorden, wat ten diepste leidt tot verdere overgave en toewijding aan de Here Jezus. Hij is zachtmoedig en nederig van hart en nodigt ons uit van Hem te leren. Vanuit die hoop roept Gods Woord ons op onszelf te reinigen.

1 Korinthe 6 zegt tegen de gelovigen: ‘U bent schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze God’. Dan is er vrijheid.

– We ontvangen reiniging en vergeving door geloof en niet door zelf ons best te doen.
– We ontvangen de Heilige Geest om in vrijheid te leven en God te dienen.
– We ontvangen gemeenschap met andere broers en zussen waar we helemaal onszelf mogen zijn.
– We ontvangen genezing en heling van diepere pijn ontstaan door onze eigen zonden en de zonden van anderen.
– We ontvangen een hoopvolle toekomst en het uitzicht op eeuwig en volmaakt herstel.
– We ontvangen onderwijs en lering van Jezus door de inwoning van de Heilige Geest.
– Aan ons om te sterven aan onszelf en te blijven vertrouwen op Jezus en Hem te blijven volgen.

Dat allemaal is wat een seks- en pornoverslaafde zo nodig heeft! Dat geeft rust, ontspanning, vrijheid, vervulling, hoop, intimiteit en liefde. Dat wat seks- en porno hen nooit heeft kunnen brengen, noch door eigen inspanningen, is wel mogelijk geworden door de komst van Jezus Christus.
Het belangrijkste is niet een principe maar een Persoon, namelijk de Zoon van God, Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven en maakt waarlijk vrij. Hij nodigt hen uit die dorst hebben, hen die verloren zijn, hen die vermoeid en belast zijn om tot Hem te komen. Als de binnenkant (het hart) rein wordt, zal de buitenkant vanzelf rein worden. Want vanuit het hart van de mens komt voort ‘porneia’ en allerlei slechtheid. Verlossing is Zijn werk in ons. Het blijven in Hem en het wandelen door Zijn Geest maakt dat er vrijheid is en blijft om niet meer te voldoen aan het begeren van het vlees.
Bidden doe ik in vrijheid en in overleg. De Bijbel komt aan bod wanneer dit passend is.
De Bijbel spreekt over de pornografie als een zonde voortkomend uit het hart en door de zuiging en verlokking van onze eigen begeerte. Bekering van het hart is noodzakelijk. Mocht er sprake zijn van bezetenheid door demonen zal verwezen worden naar de oudsten/ouderlingen van de gemeente waarbij de cliënt is aangesloten.