RaiseUp – Erik Smit

-
Beschrijving:

-

Send message to moderator

Naam van het werk: RaiseUp
Voor en achternaam: Erik Smit
Adres:
Zuideinde 10, 4671 BK, Dinteloord
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 2015
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1 974
Werkgebied:
 • Nederland
 • Europa
Aanmelden:

Via website of telefonisch

Eigen accommodatie:
 • Ik gebruik mijn eigen accommodatie
Bekostiging:
 • anders
Tarieven:

De prijzen worden zoveel mogelijk vastgesteld in overleg; In dit overleg met de betreffende partij zal worden gekeken naar de draagkracht/beschikbare budget. Wij hanteren als leidraad dat het bereiken van de mensen bovenaan staat.

Beschikbaarheid:

Binnen en buiten kantooruren en in het weekend

Voertaal:
 • Nederlands
 • Engels
Doelgroep:
 • Kerken en gemeenten
 • Ouders en opvoeders
 • Studenten
 • Middelbaar onderwijs
 • Lager onderwijs
Leeftijd vd doelgroep:
 • Lagere schoolleeftijd
 • Middelbare schoolleeftijd
 • Jong volwassenen
 • Mid-life
 • Ouderen
Activiteit geschikt voor:
 • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
 • Niet christenen
Aanbod:
 • Preventie
 • Voorlichting
 • Training en toerusting
Specialisatie:

- We zijn erin gespecialiseerd om kennis en vaardigheden uit de hulpverlening en de wetenschap te vertalen naar de praktijk en in te zetten bij preventie. Daarbij laten we ons leiden door de Bijbel en kunnen we die wijsheid vertalen naar de dagelijkse praktijk van de levens van kinderen, jongeren en hun omgeving.
- Ons terrein is weerbaarheid, preventie en pastorale zorg aan kinderen en jongeren.
- Het liefste rusten we mensen uit de directe omgeving van kinderen en jongeren toe, zodat zij met de opgedane kennis aan de slag kunnen.

Maatwerk:
 • Ja
Thema's:

niet beschreven

Activiteit duur:
 • 1 tot 2 uur
 • Dagdeel
 • Dag
 • Meerdere dagdelen
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
 • protestant-christelijke achtergrond
 • evangelische achtergrond
Opleidingsniveau vd medewerker:
 • HBO
Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

HBO Theologie
HBO+ management zorg

Samenwerking:

Power in Purity
BUtogether
No Apologies

Overige informatie:

Ouder van groot gezin met pleegkinderen
Betrokken bij jeugdwerk in de kerk.
Mede-auteur: Maak ze sterk en leefstijl serie Ark Media, waaronder Eros online.

Wij geven ook advies op het gebied van beleid, training en vorming & toerusting.

Methodiek:

Voor het programma, zie www.raiseup.nl onder het kopje ‘aanbod’. We verzorgen ook trainingen op verzoek. Neemt u contact met ons op om af te stemmen wat de mogelijkheden zijn.

We hanteren een evenwichtige balans tussen theorie en de praktische toepassing in het leven van de deelnemers. De trainingen zijn interactief en gebaseerd op de BOMB methode (bewustwording, meningsvorming, gedragsverandering; zie voor meer info www.raiseup.nl onder het kopje tools).

Plaats van het geloof:

Bijbelse uitgangspunten
- Gods Woord als geheel!
- Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op de voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2 Timotheüs 3:16-17).
- De vreze des Heren is het beginsel van de kennis (Spreuken 1:7).
- Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten (Mattheüs 22:37-40).
- We geloven dat seksualiteit een onderdeel is van een gezonde relatie tussen man en vrouw. Dat het gezond en normaal is dat er in de tienerperiode seksuele gevoelens en gedachten wakker worden en dat jongeren moeten leren hoe ze hier goed mee om kunnen gaan. We geloven dat God geslachtsgemeenschap bedoeld heeft voor binnen een huwelijksrelatie. We geloven dat er altijd herstel mogelijk is wanneer jongeren beschadigd geraakt zijn of verkeerde keuzes gemaakt hebben.
- We willen jongeren de waarheid, de wijsheid en de diepgang van Gods Woord laten ontdekken en helpen om die toe te passen in hun leven. We willen hen eerlijke en goede informatie geven, zodat ze in staat zijn om op basis daarvan goede keuzes te maken en te leven zoals God dat bedoelt.

Toepassing Bijbelse principes
Het doel van onze trainingen, cursussen en materialen is kinderen en jongeren leren Gods Woord toe te passen in hun dagelijks leven. Door onze activiteiten en thema’s heen willen we naast concrete kennis, tips en vaardigheden, vooral ook de wijsheid, diepgang en schoonheid van God en van Zijn Woord laten zien.