De Vluchtheuvel – Dordrecht

De vluchtheuvel
-
Beschrijving:

-

Send message to moderator

Naam van het werk: De Vluchtheuvel
Adres:
Spuiboulevard 368, 3311 GR, Dordrecht
Telefoon: 0113 213098
Website:
Aanmelden:

Voor informatie of aanmelding kan je op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bellen naar (0113) 21 30 98. Je hebt dan rechtstreeks contact met een maatschappelijk werker. Je kunt je ook aanmelden via www.stichtingdevluchtheuvel.nl/aanmelding, of mailen naar mannengroep@stichtingdevluchtheuvel.nl. Als je je aangemeld hebt, word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Bekostiging:
 • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

Voor het deelnemen aan de groep wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De actuele tarieven zijn te vinden op: www.stichtingdevluchtheuvel.nl/aanmelden-voor-hulp

Voertaal:
 • Nederlands
Bereikbaarheid met OV:

Heel goed bereikbaar

Voorwaarden :

Deze groepen zijn voor christelijke mannen / vrouwen die gemotiveerd zijn om vrij te worden van hun seksverslaving.

Contra-indicaties:

Als men niet in een groep kan functioneren. In de intake wordt bekeken of een groep geschikt voor de persoon is.

Groepsgrootte:

Minimaal 8
maximaal 12

Duur groepsbijeenkomst:

90 minuten

Moment van samenkomen:

Dordrecht: Donderdag eind van de dag en deel van de avond

Aantal bijeenkomsten:

Het programma wordt in principe in 10 bijeenkomsten doorlopen.

Tussentijds instromen: In principe niet maar wellicht na overleg
Doelgroep:
 • Mannen met een porno-seksverslaving
Hulpverlening voor:
 • Christenen met een specifiek kerkelijke achtergrond
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
 • protestant-christelijke achtergrond
Doelstelling:

De nadruk ligt op het open zijn over en radicaal breken met de seksverslaving. Met elkaar wordt geleerd om stappen te zetten naar een leven zonder seksverslaving.

De groep heeft bijzondere affiniteit met:
 • reformatorische achtergrond
Groepssamenstelling identiteit : De groep bestaat meestal uitsluitend uit christenen
Groepssamenstelling M/V :
 • Alleen mannen
Leeftijdsgrens: Geen leeftijdsgrens
Overige informatie:

Bij twee bijeenkomsten worden ook de partners verwacht. Bij deze ontmoetingen is een vrouwelijke hulpverlener betrokken.
Daarnaast wordt er een aparte bijeenkomst voor partners georganiseerd. Als de partners dit willen wordt er een partnergroep georganiseerd.

Methodiek:

Opzet van de groepsbijeenkomst
De bijeenkomsten duren 2 tot 2 ½ uur. Het eerste deel is een plenair gedeelte waarbij een thema wordt besproken. Na een korte pauze gaat de groep uiteen in accountability groepen waarbij meer het persoonlijke leerproces centraal staat.

Gespreksonderwerpen
Leidraad is een werkmap die de deelnemer persoonlijk doorwerkt. Tijdens de bijeenkomsten is deze werkmap het uitgangspunt. Onderwerpen uit de werkmap zijn de volgende:

 • wat is seksverslaving?
 • wat zegt de wetenschap over seksverslaving?
 • wat zegt de bijbel over seksverslaving?
 • hoe ‘werkt’ een verslaving?
 • de verslavingscirkel
 • verantwoordelijkheid nemen
 • radicale amputatie
 • rekenschap afleggen
 • honger en dorst
 • identiteit in de bijbel
 • identiteit in de psychologie
 • gebrokenheid, ervaringen van een partner
 • verandering van denken
 • hoe denk je over masturbatie?
 • anders naar vrouwen kijken
 • verandering van denken
 • verleidingen uithongeren
 • anders omgaan met onderliggende problemen
 • werken aan volwassenheid
 • geestelijke strijd
 • terugvalpreventie
 • verschillen tussen man en vrouw
 • seksuele identiteitsontwikkeling

Materialen
Er wordt een werkboek overhandigd dat als leidraad dient tijdens de bijeenkomsten.

Plaats van het geloof:

Bijbelse thema’s
De Vluchtheuvel baseert zich bij het bieden van haar christelijke hulp op het Woord van God: "En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten" (2 Petrus 1:19). Dit Woord van God wordt nader verklaard en uitgewerkt in De Drie Formulieren van Enigheid.

Onderwerpen worden o.a met behulp van de Bijbel uitgewerkt
In het gebruikte materiaal wordt verwezen naar de Bijbel