NIEUWS

ManArise mannenconferentie

Op 25 en 26 november 2016 organiseert ManArise een mannenconferentie waar honderden mannen bij elkaar komen rondom het thema 'gaan voor go(u)d'.

Purity4Life zal die dagen aanwezig zijn om....

  • naar mannen te luisteren die hun strijd met porno in het Licht willen brengen
  • met hen het aangezicht van God zoeken in gebed
  • te bespreken welke aanvullende hulp mogelijk is als men zaken verder wil oppakken.

Verslag netwerkdag 4 november

Op vrijdag 4 november heeft de tweede netwerkbijeenkomst plaatsgevonden in Dordrecht. Ongeveer 130 hulpverleners en kerkelijk werkers hebben kunnen luisteren naar een boeiende lezing van Nate Danser (PureLife Ministries USA) waar hij stil stond bij de geestelijke werkelijkheid bij seksverslaving en hoe hun Bijbels counselingprogramma daar antwoord op geeft.

In de middag werden er workshops gegeven die elk een aspect belichtte rondom de thematiek van pornoverslaving. Ook werd door Purity4Life een primeur gepresenteerd: een gratis online cursus: bouwen aan een rein leven. Een ondersteuningsprogramma voor mensen die strijden met een pornoverslaving.

De ontmoeting met elkaar werd als zeer waardevol ervaren en versterkte het besef dat wij samen nodig zijn om het positieve Bijbelse geluid te vertellen in Nederland.

Klik hier om de lezingen te bekijken en eventuele hand-outs te downloaden

Nieuwe gratis online cursus

Purity4Life heeft op 4 november de gratis cursus 'bouwen aan een rein leven' online gezet!

De cursus is bedoeld voor mensen die vastgelopen zijn, of dreigen vast te lopen, in een porno of seksverslaving. De cursus bied een schat aan Bijbelse inzichten die kunnen helpen de verslaving te overwinnen en te leven als een man of vrouw zoals God bedoeld heeft. Deze online cursus is geen vervanging wanneer therapie nodig is. Wél biedt de cursus een praktisch en geestelijk opbouwend programma van 60 lessen die je samen met een, zelf gekozen, vertrouwenspersoon kunt doorlopen.

Deze cursus is opgezet omdat Setting Captives Free in 2015 haar online activiteiten in Nederland heeft stopgezet. Setting Captives Free Nederland heeft afstand gedaan van hun cursusmateriaal en dit overgedragen aan Purity4Life. Wij hebben deze cursus herschreven en vernieuwd en in een ander format gestoken.

Seminar opwekking 2016

Op zaterdag 14 mei heeft Harko IJkema, bestuurslid van Purity4Life, voor ongeveer 300 mensen een seminar gegeven op de pinksterconferentie met als thema ‘Strijdlust…. als lust een strijd is…’. Bijzonder was dat er veel jongeren aanwezig waren die oprecht zoekend zijn naar antwoorden. De kou die avond was daarvoor geen belemmering.
Harko stond stil bij het gegeven dat, in je zoektocht naar liefde, het zomaar zou kunnen zijn dat je struikelt over alle verleidingen en verlokkingen die de wereld aanbiedt. Hoe kan je dan toch een weg bewandelen waarbij dit oprechte verlangen naar liefde vervuld wordt, zonder de dag toch weer met een rusteloos en onbevredigd hart af te sluiten?
Harko heeft laten zien dat de strijd tegen lustgevoelens niet gewonnen wordt door enkel te focussen op het ongewenste gedrag, maar vooral stil te staan bij de vraag wat je helpt om de man of vrouw te worden die God bedoeld heeft. En wat dit in de weg staat.
Degenen die dat wilden konden op het einde hun hand op hun hart leggen als teken dat ze, opnieuw of voor het eerst, een keuze wilden maken om in reinheid te willen gaan leven. Hier werd door velen op gereageerd. Na afloop was er de mogelijkheid voor een stukje nazorg en persoonlijk gebed. Daarvoor waren zowel hulpverleners uit het netwerk van Purity4Life aanwezig als ook een team van Kostbaar Vaatwerk (hulp aan vrouwen van aan porno verslaafde mannen: www.kostbaarvaatwerk.nl

Komende activiteiten

There are no up-coming events

Wilt U ons steunen?

Dit kan door Purity4Life in gebed voor Gods troon te brengen.

Als u ons ook financieel wilt steunen, heel graag!
 

 

Gebed

Wilt u bidden voor....
- Een bestuurslid voor Purity4Life
- Leden voor de Raad van Advies
- Financieën / sponsors Purity4Life
- Verdere ontwikkelingen binnen Purity4Life
- Dat meer hulpverleners zich bij het netwerk aansluiten

Ontvang nieuwsbrief

Contact Formulier

Samenwerking


Purity4Life wil de samenwerking tussen christenen stimuleren in de zorg voor onze broeders en zusters die in seksuele onreinheid vast zitten.

MEER

Toerusting


Purity4Life wil een platform zijn waar kennis en kunde op het gebied van porno- en seksverlaving samen komen. Zo willen wij mensen beter toerusten op het gebied van porno / seksverslaving.

MEER

Crisisopvang


Purity4Life wil de mogelijkheden onderzoeken voor crisisopvang voor mannen die vanwege hun porno / seksverslaving accuut de thuissituatie moeten verlaten. Wij willen dit helpen opzetten als de tijd daarvoor geschikt is.

MEER

Sites voor mannen

Sites over seksualiteit

Sites voor vrouwen