Meer info
Meer info
Foto
Bekostiging
Deskundigheid
Doelgroep
Uitvoering
 • Geboortejaar vd medewerker: 1969
  Geslacht vd medewerker: Vrouw
  In welk jaar gestart met deze activiteit: 2004
  Aanmelden:

  Via de website of telefonisch

  Eigen accommodatie: Ik maak geen gebruik van een eigen accommodatie
  Overige informatie:

  Advisering op het gebied m.b.t. beleid, training en vorming & toerusting.

 • Bekostiging: (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  - 80 euro per uur
  - Een spreekbeurt of training die langer duurt tot een maximum van 150 per dagdeel.
  - Reiskosten 0,20 per km

 • Opleidingsniveau vd medewerker: HBO
  Specifieke scholing:

  - HBO Maatschappelijk werk
  - Volg conferenties van TPZ

  Relevante werkervaring van de medewerker:

  Voorlichtingen/preventie/spreekbeurten over seksualiteit, loverboys, gezonde seksuele vorming.
  Daarnaast ook vanaf 2004 straatwerk tbv vrouwen in de prostitutie

  Methodisch programma:

  Driedelige lessenserie:
  1 zelfbeeld, weerbaarheid, grenzen
  2. seksualiteit
  3. loverboys

  Bijbelse uitgangspunten:

  - Mens is geschapen naar Gods beeld, met eer en glorie gekroond. Daarin zit ieders bestaansrecht en waardigheid.
  - Je naaste liefhebben als jezelf.
  - Ik ga uit van het bijbels concept: God schiep man en vrouw. De man verlaat zijn vader en moeder, hecht zich aan zijn vrouw en wordt één lichaam met haar, oftewel: seksualiteit is bedoeld voor het huwelijk tussen man en vrouw.
  - Huwelijk is metafoor voor Christus en zijn gemeente.

  Toepassing Bijbelse principes:

  - Vooral door de maatschappelijke werkelijkheid naast het Bijbelse concept te leggen.
  - Aandacht voor herstel en het maken van andere keuzes wanneer er zaken scheef zijn gelopen.
  - Aanmoediging het Woord als uitgangspunt te nemen.

 • Leeftijd vd doelgroep:
  • Lagere schoolleeftijd
  • Middelbare schoolleeftijd
  • Jong volwassenen
  • Mid-life
  • Ouderen
  Activiteit geschikt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  Medewerker heeft bijzondere affiniteit: evangelische achtergond
 • Activiteit duur:
  • 1 tot 2 uur
  • Dagdeel
  • Dag
  • Meerdere dagdelen
  Samenwerking:

  - BUtogether
  - No Apologies
  - Bright Fame
  - Chris

  Maatwerk: Ja
  Voertaal: Nederlands