Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging:
  • (deels) verzekerde hulp
  • (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  Indien aanvullend verzekerd wordt de hulp bij bepaalde verzekeringsmaatschappijen vergoed.
  € 55,00 voor een individueel gesprek
  € 75,00 voor een partnerrelatiegesprek
  € 80,00 voor een EMDR sessie

  Aanmelden:

  Via de website of telefonisch

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  Gespecificeerde dagdelen:
  • Dinsdag overdag
  • Dinsdagavond
  • Donderdag overdag
  • Vrijdag overdag
  Gespreksduur:

  Gesprekken: 60 minuten
  EMDR sessies kunnen langer duren dan 60 minuten

  Duur van een hulpverleningstraject:

  Dit is afhankelijk van de mate van verslaving en de aard van de problematiek. Veelal moet men rekenen op 6 tot 10 maanden.

  Voertaal hulpverlening:
  • Nederlands
  • Engels
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Redelijk goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
 • Voor en achternaam: Riek Brinksma
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1960
  Geslacht van de hulpverlener: Vrouw
  Provincie: Noord-Holland
  Adres: Banne Buikslootlaan 63B
  Amsterdam
  1034 AA
  Nederland
  Telefoon: 06 551779434
  Hulpverlener werkt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: met de evangelische kerken
 • Afgeronde opleidingen:

  H.B.O. Theologie (Pastorale Counselling als afstudeerrichting)
  Stress Counselling
  Emotionally Focused Relation Counselling
  EMDR
  Supervisie

  Specifieke scholing:

  Pure Desire (hulp bij seksverslaving)
  Seksuologische Hulpverlening

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  Vanaf 1990 ervaring met pastorale counselling als voorganger in een evangelische gemeente
  Vanaf 2004: ervaring in eigen praktijk als psychosociaal hulpverlener

  Kwaliteitskenmerken:
  • Door overheid erkende beroepsdiploma(s)
  • Aangesloten bij beroepsvereniging
  • Hulpverlener ontvangt met vaste regelmaat supervisie
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  - Aangesloten bij de ABvC
  - Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  - Lid van de NVVCH (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners)

 • Werkwijze:

  Ik werk vanuit een cliëntgerichte non-directieve benadering. Vanuit deze houding zal ik passend bij de client verschillende methodieken inzetten. Bijvoorbeeld werk ik met de werkboeken van Pure Desire Ministries. Maar niet als een strakke methode, maar aansluitend op waar de client zit en wat die nodig heeft.

  Methodische interventies:

  - Voor het verwerken van onderliggende trauma’s kan gebruik gemaakt worden van EMDR.
  - Verder werk ik met een terugvalpreventie schaal (The Faster Scale)
  - En ik werk met een “christelijke versie” de Cognitieve Therapie.

 • Visie op verandering en herstel:

  Voor mij is het feit dat Jezus voor ons gekomen is om ons weer te verzoenen met de Vader een belangrijk pastoraal uitgangspunt. Zijn werk is wat de Bijbel noemt “het herstel van alle dingen”. Dat is wat het uitgangspunt voor de hulpverlening mag zijn. Jou weer tot herstel brengen.

  Toepassing van Bijbelse principes:

  De Bijbel geeft veel verschillende principes en metaforen die relevant zijn voor het hulptraject. De kern ervan is het thuis mogen komen bij de Vader (daarvoor moet je je soms omkeren op je eigen ingeslagen weg!), en het kennen van het hart van de Vader, en daarmee gaan staan in het zoon/ dochter zijn van de Vader. In het vinden van je identiteit in Christus en daaruit leren leven ligt je grootste heel worden/ heling en herstel.

  Bijbel en gebed:

  Ik doe als hulpverlener mijn werk biddend. Of er ook gebeden wordt in de sessies hangt af van de behoefte van jou als client.

  De Bijbel is een bron van leven gevende woorden van God voor ons leven. Petrus zegt tegen Jezus: “Naar wie zouden wij anders gaan, bij U zijn woorden van eeuwig leven” In de hulpverlening kijken we samen naar wat Gods woord aanbiedt voor en hoe het richting geeft aan jouw herstel.

  Bevrijdingspastoraat:

  Soms kun je ergens lang over praten maar is een bevrijdend gebed meer effectief. In die situaties is, waar jij dat wil, er ruimte voor zo’n bevrijdingsgebed. Waar een langer bevrijdend proces nodig is, zou eventueel doorverwezen kunnen worden naar meer passende hulp.