Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (deels) verzekerde hulp
  Tarieven:

  Verzekerde zorg, mits aanvullend verzekerd, bij de meeste zorgverzekeringen.
  70 euro individueel
  80 euro relatietherapie
  Intakegesprek is gratis

  Aanmelden:

  Via website of telefonisch

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  Gespreksduur:

  Gesprek: 60 minuten

  Duur van een hulpverleningstraject:

  Van 5 sessies tot 35, is erg verschillend. Ook afhankelijk van of er een combinatie is met groepswerk.

  Voertaal hulpverlening: Nederlands
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Heel goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Rolstoelvriendelijk
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Bijzonderheden:
  • Online therapie aanbod
  • Gesprekken thuis onder voorwaarden mogelijk
  • Hulpverlener is ervaringsdeskundig
  Overige informatie:

  Ik ben inzetbaar om hulp te bieden indien hulpvrager verblijft in toekomstige crisisopvang van purity4life.

 • Voor en achternaam: Ruud van Hal
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1961
  Geslacht van de hulpverlener: Man
  Provincie: Drenthe
  Adres: Blijdensteinstraat 4
  Assen
  9403 AW
  Nederland
  Telefoon: 06-11060302
  Hulpverlener werkt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: met de evangelische kerken
 • Afgeronde opleidingen:

  - Opleiding psychosociaal therapeut
  - Verpleegkundige
  - Cursus relatietherapie

  Specifieke scholing:

  - Cursus Hulp bij seksuele problemen
  - Bij RINO en Living Waters

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  - Psychosociaal therapeut en relatietherapeut.
  - Begeleider groep mannen met seksverslaving

  Kwaliteitskenmerken:
  • Praktijk heeft een erkend kwaliteitskeurmerk
  • Door overheid erkende beroepsdiploma(s)
  • Hulpverlener ontvangt met vaste regelmaat supervisie
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Keurmerk Christelijke zorg
  Beroepsvereniging: NFG
  Lid Stichting Rosegarden

 • Werkwijze:

  Gericht op verslavingscyclus en verslavingswortel. Er worden verschillende mogelijkheden geboden. Groepsprogramma Falling Forward en een 10 stappenplan. Tevens individuele programma, allen gericht op verslavingscyclus doorbreken en herstel verslavingswortel. De rode draad is vastgelegd, verder maatwerk. Basis is herstel in relatie en identiteit.

  Methodische interventies:

  De oorzaak van het overlevingssyteem bij seksverslaving is per persoon verschillend. Dat maakt het ook onmogelijk er vanuit te gaan dat er één methode is. Nadruk ligt op gedragsverandering, het doorbreken van verslavingscyclus en tevens de diepgewortelde probleem aan te pakken. Dit laatste door middel van beeldcommunicatie, gesprekstherapie, creatieve en lichaamsgerichte interventies. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende wetenschappelijk onderbouwde stromingen welke zijn getoetst op Bijbelse uitgangspunten.

  Opbouw is: Bewustwording problemen, Bescherming tegen valkuilen, Beweging naar herstel identiteit.

 • Visie op verandering en herstel:

  Het is een gevolg van de zondeval waardoor er schaamte is ontstaan, angst voor afwijzing. Hierdoor moeite met contact en seks wordt dan vervanging van vullen van leegte of wegnemen van pijn. Jezus heeft deze zonde voor ons gedragen en wil dat we er vrij van worden omdat hij wil dat we tot onze bestemming komen.

  Toepassing van Bijbelse principes:

  Bijbels onderwijs m.b.t. zonden. Zonden belijden en vergeving ontvangen door gebed.

  Bijbel en gebed:

  Gebed in principe altijd of client moet het niet willen.
  Alles wat we doen wordt getoetst aan de Bijbel en er wordt onderwijs over de Bijbelse principes gegeven.

  Bevrijdingspastoraat:

  Verwijzing via eigen gemeente cliënt.