Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  1 uur: € 77,50 incl. btw.
  1,5 uur: € 116,25 incl. btw.
  2 uur: € 155,- incl. btw.

  Aanmelden:

  Telefonisch of via de website

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  • In het weekend
  Gespecificeerde dagdelen:
  • Maandag overdag
  • Maandagavond
  • Dinsdag overdag
  • Dinsdagavond
  • Woensdag overdag
  • Woensdagavond
  Duur van een hulpverleningstraject:

  9 maand tot 15 maand.

  Voertaal hulpverlening:
  • Nederlands
  • Engels
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Redelijk goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Rolstoelvriendelijk
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Bijzonderheden: Hulpverlener is ervaringsdeskundig
  Overige informatie:

  Ben onder vooraf besproken voorwaarden in principe inzetbaar om hulp te bieden indien hulpvrager verblijft in toekomstige crisisopvang van purity4life.

 • Voor en achternaam: Hans van Beek
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1959
  Geslacht van de hulpverlener: Man
  Provincie: Utrecht
  Adres: Plecht 1
  Huizen
  1276 HG
  Nederland
  Telefoon: 06-48 27 78 41
  Hulpverlener werkt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: met de evangelische kerken
 • Afgeronde opleidingen:

  - CPC (Centrum Pastorale Counceling te Dordrecht) - Basis-Pastoraat (1999)
  - CPC (Centrum Pastorale Counceling te Dordrecht) - Huwelijkspastoraat
  - Luisterend bidden (2012)

  Specifieke scholing:

  - Kempler Instituut Nederland: 3 jarige Post-HBO-studie Ervaringsgerichte, psycho-sociale therapie, relatie- en gezinstherapie (2008-2011)

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  - Heb van 1998-2007 gewerkt als pastoraal werker bij EO-Nazorg
  - Ben pastoraal werker/therapeut/gebedsteamlid bij landelijke mannendagen en mannenconferenties.
  - Werkervaring opgedaan bij De Driehoek (kerk-maatschappelijk werk, tak: seksverslaving, in Amersfoort en Rotterdam

  Kwaliteitskenmerken: Hulpverlener ontvangt met vaste regelmaat supervisie
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Neem deel in intervisiegroep van hulpverleners in het circuit van seksualiteit. Zit in gebedsgroep en kom maandelijks samen met 2 bidders omtrent dit werk en mijn leven als hulpverlener.

 • Methodische interventies:

  Porno-, seksverslaving, overspel, homoseksualiteit e.d. is in iemands leven vertakt in geestelijke, emotionele, lichamelijke, relationele aspecten van het leven, (onverwerkte) ervaringen uit het verleden, en heeft altijd te maken met iemands (ongezonde) zelfbeeld. Ik werk integraal en besteed aan alle facetten aandacht, omdat seksverslaving in iemands leven vertakt is zoals kanker dat is in een menselijk lichaam.

  Relatieherstel met zelf, relatieherstel met de partner, relatieherstel met de Here God, communicatieherstel, inzicht geven in de integratie van seksualiteit binnen geest-ziel-lichaam-relatie-zelfbeeld. Aandacht voor vergeving (hoe doe je dat?) en ruimte voor bevrijdingspastoraat.

 • Visie op verandering en herstel:

  2 Kron. 7: 14: We worden niet vergeven omdat we vergeving vragen, maar omdat we verantwoordelijkheid nemen voor ons leven, onze zondige keuzes en onze verantwoordelijkheid in relatie tot zelf, de huwelijkspartner en de Here God.

  Hardop belijden en verwerpen van zonden, waar nodig/mogelijk restitutie doen, zonden open en hardop belijden aan de partner, en zich bekeren van de foute wegen.

  Werken aan ‘wandelen in het Licht’ en de client daar in stimuleren, om een open en eerlijk leven te leiden waarin enkele christenvrienden het seksuele reilen en zeilen van de seksverslaafde mogen weten, en aan wie de client vrijwillig, maar vastbesloten, regelmatig verantwoording aflegt. Conform Jac. 5: Broeders, belijd elkaar je zonden, opdat je genezing/herstel/bevrijding ontvangt. Dit als een blijvende levensstijl, ook na de therapie…!

  Toepassing van Bijbelse principes:

  Ik begin elk gesprek met gebed, waar nodig gebed tijdens het gesprek waar ‘’iets vastzit’’ en afsluiting van het gesprek met gebed.

  Uitleg Bijbelse principes: huwelijk man-vrouw als Gods instelling, hoe een man dient om te gaan met zijn lichaam, met haar lichaam (zijnde beide Tempel v.d. HG) en in het algemeen met de seksuele privacy van derden (niet voor zijn ogen bestemd).

  Situaties uit de Bijbel verduidelijken.

  Bijbel en gebed:

  Elk gesprek begin ik met gebed voor Gods leiding en hulp. Ik nodig de hulpvrager uit, indien hij dat voor zichzelf ook wil, om zelf ook te bidden. Tijdens het gesprek kan soms een gebedstijd ingeruimd worden om voor het aangezicht van God te komen en ‘wijsheid en openbaring' te zoeken in bepaalde zaken.

  Aan het einde bid ik voor Gods zegen voor de periode die voor ons ligt.

  En: de Bijbel is het Zwaard des Geestes. Zoals een militair zijn wapenuitrusting dient te kennen en toe te passen in oorlogstijd, dienen christenen het Woord te kennen, en toe te passen in de geestelijke strijd (van seksuele verzoeking). De Here Jezus citeerde het Woord/Het Zwaard des Geestes ook tijdens de Verzoeking in de woestijn.
  Ik maak het belang van een persoonlijk gebedsleven en een leven van persoonlijke bijbelstudie bespreekbaar als noodzakelijk gegeven om vrij te worden en vrij te blijven, en werk er met clienten naar toe, dat ze hun identiteit leren vinden in de Here Jezus. (Eén van mijn speerpunten…)

  Bevrijdingspastoraat:

  Ik werk basisprincipes daarover door, en maak een bevrijdingspastoraal traject bespreekbaar. Geef daar grondig en helder uitleg over.