Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  Individueel gesprek: vanaf €60,-
  Groepsgesprek: €40,- per bijeenkomst
  Skypegesprek: vanaf €30,-

  Aanmelden:

  Via website of telefonisch

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  Gespecificeerde dagdelen:
  • Woensdag overdag
  • Woensdagavond
  Gespreksduur:

  Individueel gesprek: 60 minuten
  Groepsgesprek: 120 minuten
  Skypegesprek: 30 minuten

  Duur van een hulpverleningstraject:

  Gemiddeld 6-15 sessies en 2 monitorgesprekken. Daarnaast kunnen er relatiegesprekken nodig zijn, dit staat los van deze 6-15 sessies.

  Voertaal hulpverlening:
  • Nederlands
  • Engels
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Redelijk goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Bijzonderheden:
  • Online therapie aanbod
  • Hulpverlener is ervaringsdeskundig
 • Voor en achternaam: Robert Beek
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1957
  Geslacht van de hulpverlener: Man
  Provincie:
  • Friesland
  • Flevoland
  Adres: Vliestroom 9, Urk
  Urk
  8321 EG
  Nederland
  Telefoon: 06 5365 9071
  Hulpverlener werkt voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  • Niet christenen
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met:
  • Reformatorische achtergrond
  • Evangelische achtergrond
 • Afgeronde opleidingen:

  HBO- MWD
  Contextuele opleiding, systemisch werken met groepen en gezinnen
  Focussen
  Schemagerichte therapie
  Geweldloze communicatie
  Pastorale psychologie- en pedagogiek

  Specifieke scholing:

  Seksverslaving (Gertjan-van Zessen)
  Seksuologische bijscholing, motiverende gespreksvoering, methodische aanpak seksverslaving.

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  Zelfstandige praktijk voor contextuele therapie
  Hulpverlener bij CHAP sinds 2006.

  Kwaliteitskenmerken:
  • Door overheid erkende beroepsdiploma(s)
  • Aangesloten bij beroepsvereniging
  • Hulpverlener ontvangt met vaste regelmaat supervisie
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Beroepsvereniging: BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk).
  Intervisie met collega’s psycho-sociale therapeuten.

 • Methodische interventies:

  Cognitieve gedragstherapie therapie
  Contextuele therapie (inzicht in gezin van herkomst)
  Ervaringsgerichte therapie (leren verbinden met innerlijke belevingswereld en hanteren van emoties)
  Psycho educatie
  Motiverende gespreksvoering
  Systeemtherapie
  Instructieopdrachten

 • Visie op verandering en herstel:

  Bij het verlenen van hulp aan mensen met een seksverslaving gaat het om meer dan gedragsverandering. De essentie van christen zijn is niet wat ik doe of weet, maar om wie ik ben: het gaat om onze relatie met God.
  De cirkel van genade vormt een belangrijk vertrekpunt in mijn benadering: alleen Gods genade kan onze meest diepe menselijke noden vervullen. Wanneer we ons aanvaardt weten en vertrouwen dat de Vader de bron is van waaruit we onze kracht ontlenen en waardoor we gevoed worden, zijn we op een diepe en krachtige manier in staat onszelf te gaan zien vanuit Gods ogen: een persoon die van betekenis is. Als dat gebeurt zal er een groeiend verlangen ontstaan om de man of vrouw te worden zoals God dat bedoeld heeft. Een nieuwe gezindheid / levensinstelling zal zich gaan vormen door de Heilige Geest die ons het vermogen schenkt om een levens veranderende weg in te slaan en een hoopvol perspectief te krijgen voor de toekomst. De heilige Geest draagt ons in Zijn liefde maar leidt ons ook in de Waarheid: hij helpt de gelovige zijn wonden en zonden onder ogen te zien.

  Toepassing van Bijbelse principes:

  Liefde en waarheid zijn belangrijke principes in het hulpverleningsproces. Alleen door zich aanvaardt te weten is de hulpvrager in staat schaamte los te laten en zijn zonden en wonden onder ogen te zien. Diverse opdrachten geven hulpvrager de mogelijkheid eigen gedrag en onderliggende patronen en gevoelens te onderkennen. Naast waarheid en liefde, geeft het ontwikkelen van hoop uitzicht op een perspectief dat verandering mogelijk is.

  Bijbel en gebed:

  Ik bid met de client in zoverre de cliënt hier behoefte aan heeft. Naast de individuele gesprekken biedt ik d.m.v. een praktijkgerichte cursus over gebed gelegenheid om hun persoonlijke relatie met God te ontwikkelen: het stimuleren van persoonlijke relatie met God is een belangrijk uitgangspunt in het veranderingsproces.
  De Bijbel is een bron van leven gevende woorden van God voor ons leven. Het proces om cliënten te leren Gods Woord te leren ontvangen in hun hart is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het gaat om kennis vanuit een levende relatie met God.

  Bevrijdingspastoraat:

  Dit wordt in principe doorverwezen naar de gemeente/kerk waar cliënt lid van is. Indien men in eigen kerk/gemeente hiermee ‘verlegen’ is wordt doorverwezen naar een bediening voor bevrijdingspastoraat.