Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  Gesprek: €50,-

  Aanmelden:

  Via website of telefonisch

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  Gespecificeerde dagdelen:
  • Dinsdagavond
  • Donderdag overdag
  • Vrijdag overdag
  Gespreksduur:

  Individueel gesprek: 1 uur
  Partnerrelatiegesprekken: 1,5 uur
  Groeptherapie: 2,5 uur

  Duur van een hulpverleningstraject:

  Wisselt per persoon/situatie, gemiddeld een half jaar 5-8 gesprekken.

  Voertaal hulpverlening:
  • Nederlands
  • Engels
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Heel goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Rolstoelvriendelijk
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Bijzonderheden:
  • Online therapie aanbod
  • Gesprekken thuis onder voorwaarden mogelijk
  Overige informatie:

  Ben inzetbaar om hulp te bieden indien hulpvrager verblijft in toekomstige crisisopvang van purity4life.

 • Voor en achternaam: Jaco van Heemskerk
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1983
  Geslacht van de hulpverlener: Man
  Provincie: Zuid-Holland
  Adres: De kreken 45
  Alblasserdam
  2953 WH
  Nederland
  Telefoon: 06 48614332
  Hulpverlener werkt voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  • Christenen met een specifiek kerkelijke achtergrond
  • Niet christenen
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: evangelische achtergrond
 • Afgeronde opleidingen:

  - EPT ervarings gerichte psychosociale hulpverlening
  Kempler instituut
  - Supervisie en specialisatie in Gestalt Therapie

  Specifieke scholing:

  Specialisatie Ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening Kempler instituut, door Ferdinand Bijzet, met als eind onderzoek seksverslaving en de partner van.

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  2011-2013 Stichting De Driehoek (parttime)
  2013-heden Praktijk Puur Leven

  Kwaliteitskenmerken: Hulpverlener ontvangt met vaste regelmaat supervisie
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Supervisie met vaste regelmaat per kwartaal

 • Werkwijze:

  Geen standaard methode, maatwerk per persoon. Ik werk zonder directe methodes maar werk vooral eravrings gericht, zie voor werkwijze puur-leven.com

  Methodische interventies:

  Persoonlijke interventies
  Gestallt benadering inclusief oefeningen
  Ervaringsgerichte psychosociale therapie

 • Visie op verandering en herstel:

  Je gedrag staat los van wie je als individu mag zijn. Zelf geloof ik in een blijvende opvullende vrijheid die Jezus je wil geven. Dit vraagt om keuzes op verschillende vlakken. Een keuze betekend vervolgens je kruis oppakken en achter Hem aangaan. Als je daarbij hulp krijgt van omstanders dan voel je je werkelijk gedragen en kun je de zoektocht naar vrijheid en een nieuw leven aan. Tof om dat traject te zien en mee te beleven.

  Toepassing van Bijbelse principes:

  Belangrijkste is dat je als persoon mag zijn zoals je bent, gezien door de ogen van Jezus.

  Bijbel en gebed:

  Gebed is bij uitstek een manier om belangrijke ‘hulp’ van Boven te krijgen. Vrij te blijven en voor je te laten strijden (bevrijding). Gebed biedt hulp bij zelfaanvaarding en mogen zijn zoals je voor Hem mag zijn.

  De bijbel bied bij uitstek de mogelijkheid om te leren om in vrijheid te leven, te bemoedigen, te vermanen en jezelf te vinden in wat God met jou op het oog heeft.

  Hoe dit toegepast wordt ligt aan de situatie en aan de cliënt.

  Bevrijdingspastoraat:

  Verwijs ik door naar iemand die gespecialiseerd is in bevrijdingspastoraat