Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging:
  • (deels) verzekerde hulp
  • (vaste) eigen bijdrage
  • Anders
  Tarieven:

  Gesprek: €72,50,- indien verzekerd
  Gesprek: €60,- indien niet verzekerd
  Indien nodig kan er een afwijkend tarief afgesproken worden

  Aanmelden:

  Telefonisch en per mail

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  • In het weekend
  Gespecificeerde dagdelen: zaterdag overdag
  Duur van een hulpverleningstraject:

  10 sessies

  Voertaal hulpverlening: Nederlands
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Redelijk goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Rolstoelvriendelijk
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Bijzonderheden: Gesprekken thuis onder voorwaarden mogelijk
  Overige informatie:

  - Ervaring met behandeling afwijkend seksueel gedrag (Parafilieën)
  - Ervaring behandeling seksverslaving en autisme

  - www.stopseksverslaving.nl
  - www.autisme-en-relatie.nl
  - Ben is inzetbaar om hulp te bieden indien hulpvrager verblijft in toekomstige crisisopvang van purity4life.

 • Voor en achternaam: Ben Zijl
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1948
  Geslacht van de hulpverlener: Man
  Provincie: Utrecht
  Adres: Noordeinde 16
  Waddinxveen
  2742 AG
  Nederland
  Telefoon: 0182-612655
  Hulpverlener werkt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
 • Afgeronde opleidingen:

  - HBO maatschappelijk werk
  - Master autisme

  Specifieke scholing:

  - Opleiding seksuologie
  - Opleiding behandeling seksverslaving GJ van Zessen. In bijzonder Methode “Vat van Zelfwaardering”

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  10 jaar VBOK

  Kwaliteitskenmerken:
  • Door overheid erkende beroepsdiploma(s)
  • Aangesloten bij beroepsvereniging
  • Klachtenreglement aanwezig
  • Hulpverlener ontvangt met vaste regelmaat supervisie
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
  - NVMW
  - NVVCH
  - NVVS
  - ZPoké (autismespecialist)

 • Werkwijze:

  Mijn werkwijze is voor een deel beschreven in het boekje dat ik geschreven heb: Je lichaam, een tempel. De werkwijze gaat uit van de volgende uitgangspunten:

  - Porno kijken brengt het beloningssysteem van de hersenen in werking waardoor dopamine naar de frontale hersenkwab wordt uitgestort. Het beloningssysteem treed in werking bij zowel “goede” als “slechte” activiteiten. De cliënt wordt aangeleerd om dopamineafgifte op te wekken door goede activiteiten in plaats van porno kijken.
  - Er wordt samen met de cliënt aan drie hoofdzaken gewerkt:
  1. Het in kaart brengen van de risicogebieden
  2. Het verhogen van het (meestal lage) zelfbeeld
  3. En het positief beïnvloeden van het beloningssysteem van de hersenen

  Methodische interventies:

  - Er worden duidelijke afspraken gemaakt over beveiliging van internetbewegingen
  - Indien van toepassing wordt de partner gevraagd ondersteuning te bieden aan de hulpvrager
  - De cliënt wordt aangeleerd om risicogebieden en risicomomenten te herkennen
  - De cliënt wordt aangeleerd het beloningssysteem (dopamine) van de hersenen te beïnvloeden

 • Visie op verandering en herstel:

  - God wil dat wij rein en tot Zijn eer leven
  - Ieder mens is in Gods ogen waardevol
  - Voor elke zonde is vergeving

  Toepassing van Bijbelse principes:

  - Schuldvergeving en schuldbesef horen bij elkaar
  - Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden
  - Door gesprekken en Bijbellezen en indien cliënt dat wil door gebed

  Bijbel en gebed:

  Er wordt door de therapeut voorgesteld om te bidden. Er wordt geen Bijbelstudie gedaan maar er wordt wel gewezen op de Bijbelse aspecten m.b.t. de hulpvraag.