Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  Kennismakingsgesprek: Gratis
  Individuele therapie: € 50,00 (uur)
  Relatietherapie: € 75,00 (90 min.)
  Gezinstherapie: € 75,00 (90 min.)

  Op basis van mijn lidmaatschap bij de NVVCH komt u, als u een aanvullende zorgverzekering heeft bij Pro Life, in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de gesprekskosten.

  Aangepaste tarieven

  De tarieven voor de avonduren zijn op te vragen per email.
  Indien er sprake is van een uitkering of studiefinanciering, is een lager tarief bespreekbaar. Graag aangeven bij de kennismaking.
  De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

  Aanmelden:

  Cliënten kunnen zich aanmelden telefonisch of via het contactformulier via de website.

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  Gespecificeerde dagdelen:
  • Maandag overdag
  • Maandagavond
  • Dinsdag overdag
  • Dinsdagavond
  • Woensdag overdag
  • Woensdagavond
  • Donderdag overdag
  • Donderdagavond
  Gespreksduur:

  Individuele gesprekken 1 uur
  Relatiegesprekken anderhalf uur.

  Duur van een hulpverleningstraject:

  Dat is altijd maatwerk in een proces van tijd. Het is realistisch als dat maanden worden.

  Voertaal hulpverlening: Nederlands
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Heel goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Bijzonderheden:
  • Online therapie aanbod
  • Gesprekken thuis onder voorwaarden mogelijk
 • Voor en achternaam: Mathilde van der Ham
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1970
  Geslacht van de hulpverlener: Vrouw
  Provincie: Noord-Holland
  Adres: Westbroekerweg 136
  Velserbroek
  1991 LT
  Nederland
  Telefoon: 0618995687
  Hulpverlener werkt voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  • Niet christenen
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: met de evangelische kerken
 • Afgeronde opleidingen:

  Post HBO Psychosociaal Systeem en Gestalt Therapeut, Kempler Instituut, 2015-2019.
  HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, Leiden, 2010-2015
  MDGO AG/AA (Apothekersassistent), 1986-1989

  Specifieke scholing:

  Training mbt online programma S.A.M.E.N. - Herstel van vertrouwen-
  EFT trainingen, EFT Nederland, 2016
  Masterclass Vechtscheidingen, Family Focus, 2016
  Masterclass Systeemgericht werken in relaties met geweld, Family Focus, 2016
  Driedaagse training Seksverslaving, Stichting Manna Den Bosch, 2016
  Tweedaagse Leefstijltraining,De Brug Midden Nederland, 2014
  Eendaagse training Motiverende Gespreksvoering, De Brug Midden Nederland, 2013
  Basis cursus Verslavingszorg, De Hoop GGZ in Dordrecht, 2009

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  In 2010 tot 2015 ben ik werkzaam geweest op een deeltijdbehandeling van een verslavingszorginstelling. Ik heb daar terugvalbesprekingen en trainingen geleid. Vanaf 2015 ben ik al ZZP-er werkzaam en begeleid ik mensen met onder andere verslavingen. Daarnaast ben ik vanaf 2010 als straatwerker onder prostituees werkzaam om uitstap te bevorderen.

  Kwaliteitskenmerken:
  • Door overheid erkende beroepsdiploma(s)
  • Aangesloten bij beroepsvereniging
  • Klachtenreglement aanwezig
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Solopartners:104955 klachtencommissie
  Registerplein: 461029090
  EFT Nederland: 4011
  NVVCH: 203
  LVPW: studentlidmaatschap 916

 • Werkwijze:

  Wanneer je seksverslaafd bent, wil ik je helpen om de onderliggende problematiek te ontdekken waardoor jij verslaafd bent geraakt. Ik wil naast je staan als je de pijnlijke belangrijke stap zet naar eerlijk en open zijn om zo de schaamte te doorbreken. Ik wil je leren om op een constructieve manier om te gaan met boosheid, stress, verdriet en leegte in plaats van deze op te vullen met porno en dating sites. Door contact in het hier en nu aan te gaan met jezelf en niet continue te leven in het verleden. Hierdoor groeit jouw identiteit en kan je komen in herstel.

  Wanneer je partner van een verslaafde bent, wil ik je helpen om je grenzen weer te gaan voelen en je stil te zetten bij je gevoelens en behoeften. Dat je niet de detective wordt maar te leren ervaren en voelen wat jij nodig hebt. Ik wil je helpen om de schaamte te doorbreken. Van daaruit je rol, identiteit te hervinden en het verdriet onder ogen te komen.

  Wanneer je partner besluit mee te komen naar de gesprekken, kan zichtbaar worden welke interacties in jullie relatie plaats vinden die de verslaving in stand kunnen houden.

  Het online programma S.A.M.E.N.biedt de mogelijkheid aan om zowel zelfstandig als met behulp van mij als therapeut aan de slag te gaan in het herstel van vertrouwen.

  Methodische interventies:

  Terugvalbespreking om zo triggers en patronen helder te krijgen die leiden tot terugval in de verslaving , psycho educatie, soms oefeningen, persoonlijke professionele betrokkenheid, in contact leren staan met jezelf, anderen en God in het hier en nu.
  Mijn werkwijze zal bestaan uit een combinatie van verschillende methodieken. Hierbij kan je onder andere denken aan de Ervaringsgerichte Psychosociale therapie, EFT therapie, Cognitieve- , Systeemgerichte-, Gestalt- en Contextuele therapie en principes uit de pastorale counseling. Ik werk niet met standaard protocollen maar vanuit mijn hart, omdat ik geloof dat elk mens uniek is. Het betrekken van belangrijke personen in jouw leven bij de gesprekken zal ik stimuleren. Zij kunnen een waardevolle rol spelen in jouw herstelproces.

 • Visie op verandering en herstel:

  Ik geloof in een God die een Genezer en Bevrijder wil zijn voor jou en mij. Die het geknakte riet niet verbreekt maar herstelt. Uit ervaring kan ik zeggen wanneer je het proces samen met God doorleeft en aangaat, zal Hij je genezing geven in je ziel.

  Toepassing van Bijbelse principes:

  God is een Vader die jou en mij onvoorwaardelijk lief heeft. Hij wil jou en mij vergeven en nieuwe kansen bieden. Gedragsmatig zijn wij ook zelf verantwoordelijk dat sluit vergeving niet uit. Gods Woord vernieuwt je denken en daardoor kan dit tot herstel leiden van geest, ziel en lichaam.

  Bijbel en gebed:

  Wanneer cliënten open staan voor de Bijbel en gebed tijdens of na gesprekken zal ik dit altijd toepassen.

  Bevrijdingspastoraat:

  Ik zou het gesprek met je aangaan over wat je gelooft over gebondenheid en vrij komen. Na onderricht en met jouw toestemming kan ik bidden voor je. Ook kan het zijn dat ik je doorverwijs naar een bevrijdingsteam.