Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (deels) verzekerde hulp
  Tarieven:

  Individuele tarief: € 75,00 (excl. btw)
  Echtparentarief: € 125,00 (excl. btw)

  Aanmelden:

  Telefonisch: +31 06 14 28 32 63
  e-mail: contact@kidron.info

  Reguliere werktijden: Binnen kantoor uren
  Gespecificeerde dagdelen:
  • Maandag overdag
  • Dinsdag overdag
  • Woensdag overdag
  • Donderdag overdag
  • Vrijdag overdag
  Gespreksduur:

  De gesprekken duren 2 uur, met een frequentie van 1 x per 2 weken.

  Duur van een hulpverleningstraject:

  De tijd die er voor nodig is.

  Voertaal hulpverlening:
  • Nederlands
  • Duits
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Heel goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Bijzonderheden: Hulpverlener is ervaringsdeskundig
  Overige informatie:

  Hulpverleners voor toekomstig Kidron opvanghuis;
  Hulpverleners voor toekomstige crisisopvang van purity4life.

 • Voor en achternaam: Jan & Jennine Rook
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1958
  Geslacht van de hulpverlener:
  • Man
  • Vrouw
  • Echtpaar
  Provincie: Gelderland
  Adres: Het Holland 53a
  Duiven
  6921 GX
  Nederland
  Hulpverlener werkt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: evangelische achtergrond
 • Afgeronde opleidingen:

  HBO Psychosociaal therapeut (Jan)
  HBO TA-therapeut io (Jennine)
  Supervisie (Jennine)
  Coaching (Jennine)
  PSBK (Jan en Jennine)
  Lichaamswerk TA (Jan en Jennine)
  Kernreflectie (Jan en Jennine)
  Vrijzijn T1, T2 en T3 (Jan en Jennine)
  Vrijheid in Christus (Jan en Jennine)
  Gebalanceerd Bevrijdingspastoraat (Jan en Jennine)

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  Psychosociaal therapie
  Pastoraal werk
  Bevrijding

  Kwaliteitskenmerken:
  • Praktijk heeft een erkend kwaliteitskeurmerk
  • Door overheid erkende beroepsdiploma(s)
  • Aangesloten bij beroepsvereniging
  • Klachtenreglement aanwezig
  • Hulpverlener ontvangt met vaste regelmaat supervisie
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Wij zijn aangesloten bij:
  Beroepsvereniging: Stichting Rosegarden;
  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
  Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching ( LVSC)
  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
  Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
  Keurmerk Christelijke Zorg (KCZ)
  Ikzoekchristelijkehulp.nl
  Prolife verzekeringen

 • Werkwijze:

  Psychosociale-therapie waarin bevrijding een plaats kan hebben.

  Methodische interventies:

  Psychosociale-therapie
  Bevrijding
  Transactionele analyse (TA)
  Cognitieve gedragstherapie (CTG)
  Klinische psychologie

 • Visie op verandering en herstel:

  Kidron is ontstaan uit het verlangen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te vinden, te behouden en te versterken.
  Dit doet zij door persoonlijke begeleiding, training en advies.
  Kidron begeleidt mensen met diverse problematieken naar een leven in geestelijke vrijheid en heelheid.
  Uitgangspunt voor de benadering van onze cliënten is de Liefde van God, vanuit Bijbels perspectief.
  Wij stemmen de begeleiding af op de hulpvrager en bieden daarin maatwerk.
  In de begeleiding vinden wij het samenwerken met familie, vrienden en kerkgemeenschap van groot belang.
  Het streven is om een multidisciplinaire samenwerking aan te gaan met een netwerk van (professionele) Christelijke hulpverleners.

  Toepassing van Bijbelse principes:

  Kidron stelt zich ten doel om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te vinden, te behouden en te versterken.
  Kidron biedt professionele hulp, onderwijs, advies en coaching vanuit Bijbels perspectief, waarin de liefde van God centraal staat.

  Bijbel en gebed:

  Bijbelseprincipes zijn het uitgangspunt in de begeleiding.
  Het gebed heeft een centrale plek in de begeleiding.

  Bevrijdingspastoraat:

  Kidron werkt met de Questionnaire, zoals die door Stichting Vrij Zijn is samengesteld.
  Samen met u gaan wij alle gebieden van uw leven langs, om inzicht en overzicht te krijgen.

  U leert (beter) om Bijbelse principes te hanteren in uw dagelijks leven, waardoor machten van duisternis geen kans krijgen.

  Bidden voor bevrijding en herstel gebeurt op een rustige manier, zonder machtsstrijd.
  Wij weten dat de Waarheid vrij maakt en dat de Liefde van God iedere duisternis laat verdwijnen.

  Bevrijdingspastoraat kan een onderdeel zijn van de psychotherapie.