Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  € 115,- per consult (ca. een uur)

  Aanmelden:

  Via email (johan@jvdb.info) of telefonisch (spreek een bericht in)

  Reguliere werktijden: Binnen kantoor uren
  Gespecificeerde dagdelen: vrijdag overdag
  Gespreksduur:

  50 minuten

  Duur van een hulpverleningstraject:

  8 - 10 gesprekken

  Voertaal hulpverlening:
  • Nederlands
  • Engels
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Redelijk goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  Bijzonderheden:
  • Online therapie aanbod
  • Hulpverlener is ervaringsdeskundig
  Overige informatie:

  e-coaching mogelijk in overleg

 • Voor en achternaam: Johan van der Burgh
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1966
  Geslacht van de hulpverlener: Man
  Provincie: Overijssel
  Adres: Borg Ekenstein 95 7608GX Almelo
  Almelo
  7608 GX
  Nederland
  Telefoon: 06-48158999
  Hulpverlener werkt voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  • Niet christenen
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: evangelische achtergrond
 • Afgeronde opleidingen:

  Klinische Psychologie (Universiteit, 1990)

  Specifieke scholing:

  Postdoctorale beroepsopleiding Seksuologie (RINO, 1996)

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  Behandelaar bij Polikliniek Psychiatrie en Seksuologie, hoofdbehandelaar GGZ (psychiatrie en RIAGG), zelfstandig gevestigd psycholoog

  Kwaliteitskenmerken:
  • Aangesloten bij beroepsvereniging
  • Klachtenreglement aanwezig
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Lid van het NIP, klachtenregeling van het NIP is van toepassing

 • Werkwijze:

  Eerste gesprek is een intakegesprek, dat is altijd face-to-face. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over wat er nodig is in vervolggesprekken en welke vorm en duur dit moet hebben. Dit is altijd maatwerk.

  Methodische interventies:

  Cognitieve gedragstherapie (RET), Ontspanningstraining, coaching, e-coaching.

 • Visie op verandering en herstel:

  De basis van je identiteit is gelegen in het (h)erkennen van de liefde van God voor jou. Hij heeft door het bloed van Jezus jou bevrijd van de banden van zonde en dood. In die vrijheid mag je gaan staan en groeien. Een groei die je hele leven blijft doorgaan.
  Herstel begint in de relatie met God, vervolgens in de relatie met jezelf en met anderen. Verandering is het vervolg op en gevolg van herstel en is een geleidelijk leer- en oefenproces (vanuit bewustwording naar kiezen voor ander gedrag en oefenen daarmee tot leven in vrijheid).

  Toepassing van Bijbelse principes:

  Bijbelse principes van belijden van zonde, verlossing, vergeving en bevrijding kunnen een plek hebben in de gesprekken.

  Bijbel en gebed:

  De bijbelse principes kunnen een belangrijk fundament voor het maken van keuzes zijn, gebed staat niet op de voorgrond maar wordt soms wel toegepast.

  Bevrijdingspastoraat:

  Als bevrijdingspastoraat is geïndiceerd vindt doorverwijzing plaats (bijvoorbeeld naar Vrijheid en Herstel Twente).