Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  €50,- à € 75,- (naar draagkracht)
  Echtparen €60,- à € 90,-
  90 minuten (soms langer)

  Aanmelden:

  Via website of telefonisch

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  Duur van een hulpverleningstraject:

  6 - 12 maanden

  Voertaal hulpverlening: Nederlands
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Redelijk goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Rolstoelvriendelijk
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  Overige informatie:

  Humor en relativeringsvermogen zijn middelen die ik graag inzet.
  Naast www.ontdekkenjezelf.nl beheer ik ook de website www.biddeniseenweg.nl. Onder Visie → Verootmoediging en berouw vind je twee verootmoedigingsgebeden rondom relaties en seksualiteit. Ik ben mede-initiatiefnemer van een groep die met regelmaat bidt rondom de seksualisering van de samenleving.

 • Voor en achternaam: Jan Minderhoud
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1958
  Geslacht van de hulpverlener: Man
  Provincie: Gelderland
  Adres: Dennenlaan 9-A
  Ermelo
  3851 PW
  Nederland
  Telefoon: 0341-561948
  Hulpverlener werkt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
 • Afgeronde opleidingen:

  - Theologie, incl. predikantenopleiding (PKN)
  - Charismatisch Pastoraat
  - Training Supervisie, Klinisch Pastorale Vorming
  - Post-HBO opleiding Supervisie en Coaching (Christelijke Hogeschool Ede)

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  - 15 jaar werkzaam geweest in kerkelijk pastoraat en gemeenteopbouw (1990-2005). Met veel ervaring in dieptepastoraat.
  - Supervisie - Coaching - Pastorale Counseling
  - Vanaf 2009 ben ik ook actief in het Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing.

  Kwaliteitskenmerken: Door overheid erkende beroepsdiploma(s)
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Van 1 februari 2007 tot 1 februari 2017 bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching. Ik ben gestopt als supervisor bij de LVSC per laatstgenoemde datum. Geef nog wel supervisie voor de ABvC.

 • Werkwijze:

  - In kaart brengen van de aard van het verslavingsgedrag. Soms gaat het om méér dan om pornoverslaving.
  - Bewustwording van oorzaken en gevolgen van verslavingsgedrag.
  - Het versterken van je identiteit in Christus en je persoonlijke identiteit.
  - Opsporen van triggers die de verslavingsdynamiek in gang zetten en in stand houden.
  - Zoeken naar handelingsalternatieven.
  - Praktiseren van het ‘in Christus blijven’, o.a. middels oefeningen van geestelijke discipline, toewijding aan God en zijn Woord.
  - Gebedspastoraat-op-maat, met gebruik van inzichten vanuit het pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding.

 • Visie op verandering en herstel:

  De noodzaak van transparantie, accountability (rekenschap afleggen van je handel en wandel), biecht (waar nodig zonden belijden aan God en elkaar), en een leven waarin je de ‘schaamte voorbij’ mag gaan en mag wandelen in het licht van Christus. Gesprek, opdrachten uitvoeren en gebed zijn de bouwstenen voor de pastorale begeleiding.
  Waar mogelijk betrekken we de partner in het herstelproces .

  Toepassing van Bijbelse principes:

  We zijn geschapen om God onze Schepper te eren en te dienen, en om in de weg van geloof en bekering te groeien naar het beeld van Jezus Christus. Hij is de Heer van ons leven en wil ook de Heer van ons relationele leven / seksleven zijn.
  Door een regelmatige omgang met het Woord van God en in de kracht van de Heilige Geest wil God ons helpen om – vaak met vallen en opstaan – weg te groeien van verslavende patronen, en meer de mens te worden zoals Hij deze in Christus heeft bedoeld.

  Bijbel en gebed:

  Het gebed heeft een centrale plaats, op elk gewenst moment tijdens de counseling. Verder krijgt de pastorant vaak toepasselijke gebeden mee die hij thuis kan bidden. Ook mag de pastorant zich verzekerd weten van mijn persoonlijke voorbede in mijn eigen stille tijd.
  Los van bovenstaande Bijbelse uitgangspunten, geef ik soms opdrachten tot Bijbellezing rondom het thema seksualiteit, of lezen we een Bijbelgedeelte ter plaatse.

  Bevrijdingspastoraat:

  Bevrijdingspastoraat zie ik als hooguit een moment in de begeleiding van seks-/pornoverslaafden. Meestal is er (veel) meer nodig en vooral iets anders. Waar dat aan de orde is, ben ik ermee vertrouwd om zelf zo’n bevrijdingsgebed (exorcistisch gebed) uit te spreken. Zo nodig kan er in teamverband worden gewerkt.