Meer informatie
Meer informatie
Foto
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (deels) verzekerde hulp
  Tarieven:

  Individuele therapie 80,00 euro
  Gezins-, Relatietherapie 120,00 euro
  Studenten en uitkeringsgerechtigden 50,00 euro

  Aanmelden:

  Cliënten kunnen zich via telefoon, email of whatapp aanmelden voor therapie. Of via mijn website www.sameninpraktijk.nl

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  Gespecificeerde dagdelen:
  • Maandag overdag
  • Maandagavond
  • Dinsdag overdag
  • Woensdag overdag
  • Donderdag overdag
  • Vrijdag overdag
  Gespreksduur:

  Individuele gesprekken duren een uur.
  Relatie-, en Gezinstherapie zijn gesprekken van 1,5 uur.

  Duur van een hulpverleningstraject:

  Het is moeilijk om vast te stellen hoe lang het hulpverleningstraject zal duren. Therapie is immers maatwerk. Gezien de problematiek gaat het eerder om maanden dan om weken.

  Voertaal hulpverlening: Nederlands
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Heel goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Rolstoelvriendelijk
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Bijzonderheden:
  • Online therapie aanbod
  • Gesprekken thuis onder voorwaarden mogelijk
 • Voor en achternaam: Barbara Wolff
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1973
  Geslacht van de hulpverlener: Vrouw
  Provincie: Gelderland
  Adres: Diemewei 4106
  Wijchen
  6605 XC
  Nederland
  Telefoon: 06-10800267
  Hulpverlener werkt voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  • Niet christenen
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: met de evangelische kerken
 • Afgeronde opleidingen:

  HSAO; Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs ( HBO- Maatschappelijk werk en Diensterlening 1995)
  Ervaringsgericht psychosociale therapie en Gezinss-, Gestalttherapie aan Kempler Instituut ( post HBO opleiding -2016)

  Specifieke scholing:

  Verschillende trainingen gevolgd bij Ferdinand Bijzet omtrent hulpverlening bij seks/pornoverslaving
  Tevens training mbt online programma S.A.M.E.N. - Herstel van vertrouwen-

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  In mijn eigen praktijk geef ik therapie aan mannen en vrouwen met een seks/pornoverslaving. Daarnaast begeleidt ik ook partners van.
  Sinds 2014 ben ik betrokken bij Kostbaar Vaatwerk. Kostbaar Vaatwerk biedt hulp, hoop en (h)erkenning aan vrouwen die een relatie hebben (gehad) met een man die porno- of seksverslaafd is of was, en aan echtparen die samen willen werken aan herstel

  Kwaliteitskenmerken:
  • Praktijk heeft een erkend kwaliteitskeurmerk
  • Door overheid erkende beroepsdiploma(s)
  • Aangesloten bij beroepsvereniging
  • Klachtenreglement aanwezig
  • Hulpverlener ontvangt met vaste regelmaat supervisie
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Aangesloten bij NVAGT en RBCZ. Tevens houder van Europees Certificaat voor Psychotherapie ( ECP).
  Intercollegiale toetsing vindt plaats door middel van supervisie en intervisie

 • Werkwijze:

  Geen standaard werkwijze. Maatwerk per persoon! Ik ben opgeleid tot Ervaringsgericht Psychosociaal Therapeut & Gestalt Therapeut. Als werkwijze werk ik ook graag systeemgericht (het betrekken van belangrijke derden bij de therapie)
  Het online programma S.A.M.E.N.biedt de mogelijkheid aan om zowel zelfstandig als met behulp van mij als therapeut aan de slag te gaan in het herstel van vertrouwen.
  Verder informatie is te vinden op mijn website: www.sameninpraktijk.nl

  Methodische interventies:

  Ervaringsgerichte, persoonlijke interventies
  Professionele betrokkenheid vanuit therapeut
  Gestalttherapeutische benadering met waar nodig en helpend gebruik makend van oefeningen. Werken in het hier en nu.
  Soms worden er ook huiswerkopdrachten meegegeven.
  Kennis vanuit EFT en ACT worden toegepast.

 • Visie op verandering en herstel:

  Zonder oordeel mag je zijn wie je bent, zoals je bedoeld bent en dan in het bijzonder zoals Hij je bedoeld heeft!

  Toepassing van Bijbelse principes:

  Als christen handel en gedraag ik mij vanuit een christelijke overtuiging. Dit neemt niet weg dat in mijn praktijk een ieder welkom is.
  Mijn passie is om mensen te leren hoe ze authentiek kunnen en mogen zijn in verbinding met anderen en met zichzelf. Ik wil mensen helpen om met hun kwetsbaarheden te leren omgaan zodat er een gezond groeiklimaat in hun leven ontstaat. Het werken aan jezelf, aan je relatie/gezin is zeer de moeite waard. Uiteindelijk heeft dit namelijk generatie overstijgende gevolgen.
  Wanneer mogelijk en wenselijk zal ik Bijbelse principes toepassen in mijn therapie. De basis daarbij is dat je ook bij Hem mag komen zoals je bent. Moeilijke dingen in het Licht brengen geeft verlichting en zie ik vergeving als een belangrijk principe die helpend en herstellend is.

  Bijbel en gebed:

  Waar mogelijk en wenselijk kan de bijbel en gebed een onderdeel zijn binnen de therapie.

  Bevrijdingspastoraat:

  Wanneer mensen specifiek op zoek zijn naar bevrijdingspastoraat zal ik in goed overleg op zoek gaan naar de juiste hulpverlening hieromtrent.