Transform Counselling

Hulp aan seks/pornoverslaafden
Beschrijving:

Hulp aan seks/pornoverslaafden

Werksoort:

Send message to moderator

Naam van het werk: Transform Counselling
Voor en achternaam: Riek Brinksma
Adres:
Banne Buikslootlaan 63B, 1034 AA, Amsterdam
Telefoon: 06 55177943
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01/06/2004
Geslacht: Vrouw
Geboortejaar: 1 960
Aanmelden:

Via de website of telefonisch

Bekostiging:
  • (deels) verzekering
  • (vaste) eigen bijdrage
Tarieven:

Indien aanvullend verzekerd wordt de hulp bij bepaalde verzekeringsmaatschappijen vergoed.
€ 65,00 voor een individueel gesprek
€ 85,00 voor een partnerrelatiegesprek (incl.BTW)
€ 90,00 voor een EMDR sessie

Beschikbaarheid:

Dinsdag overdag en 's avonds
Donderdag overdag
Vrijdag overdag

Voertaal:
  • Nederlands
  • Engels
Bereikbaarheid met OV:

Heel goed bereikbaar

Doelgroep:
  • Mannen met een porno-seksverslaving
  • Vrouwen met een porno-seksverslaving
  • Partners van porno-seksverslaafden
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
  • evangelische achtergrond
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

H.B.O. Theologie (Pastorale Counselling als afstudeerrichting)

Overige relevante opleidingen en genoten trainingen:

Stress Counselling
Emotionally Focused Relation Counselling
EFT Basis en Verdiepingscursus
EMDR
Brainspotting
Diploma in Sex Addiction Counselling (CPCAB accredited level 5)
Pure Desire (hulp bij seksverslaving)
Seksuologische Hulpverlening

Relevante werkervaring van de hulpverlener:

Vanaf 1990 ervaring met pastorale counselling als voorganger in een evangelische gemeente
Vanaf 2004: ervaring in eigen praktijk als psychosociaal hulpverlener
Ruime ervaring met werken met cliënten met een seks/pornoverslaving

Beroepsregister: ik sta ingeschreven in het beroepsregister
Beroepsvereniging: ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
Klachtenregeling: Ik beschik over een klachtenregeling en die staat op de website
Privacyregeling (AVG): Ik beschik niet over een privacy regeling (AVG)
Supervisie: ik ontvang regelmatig supervisie
Nadere toelichting kwaliteit kenmerken:

- Aangesloten bij de ABvC
- Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
- Lid van ATSAC Beroepsvereniging met betrekking tot hulp aan seksverslaafden

Ervaringsdeskundig: Niet ervaringsdeskundig
Overige informatie:

-

Methodiek:

Het werken aan herstel begint met een assessment van de verslaving. En het samen formuleren van jouw doelen met de therapie. Veelal is het nodig eerst de crisis te beheersen als de verslaving opeens bekend geworden is bij je partner en/of anderen. Dan volgt een traject van enerzijds leren stoppen van ongewenst gedrag en anderzijds bouwen aan een nieuwe manier van leven/denken en ervaren. Terugvalpreventie is onderdeel van de werkwijze. Maar ook het werken aan eventueel onderliggende traumatische ervaringen of hechtingsproblematiek.

Methodische interventies:

Crisis beheersing waar nodig.
Partnerrelatiegesprekken behoren tot de mogelijkheid.
Psycho-educatie over verslaving / Verslaving en je brein
Terugvalpreventiemethoden
Allerlei specifieke oefeningen voor seks/pornoverslaafden
Traumabehandeling d.m.v. EMDR of Brainspotting.

Plaats van het geloof:

Voor mij is het feit dat Jezus voor ons gekomen is om ons weer te verzoenen met de Vader een belangrijk pastoraal uitgangspunt. Zijn werk is wat de Bijbel noemt “het herstel van alle dingen”. Dat is wat het uitgangspunt voor de hulpverlening mag zijn. Jou weer tot herstel brengen.
De Bijbel geeft veel verschillende principes en metaforen die relevant zijn voor het hulptraject. De kern ervan is het thuis mogen komen bij de Vader (daarvoor moet je je soms omkeren op je eigen ingeslagen weg!), en het kennen van het hart van de Vader, en daarmee gaan staan in het zoon/ dochter zijn van de Vader. In het vinden van je identiteit in Christus en daaruit leren leven ligt je grootste heel worden/ heling en herstel.
Ik doe als hulpverlener mijn werk biddend. Of er ook gebeden wordt in de sessies hangt af van de behoefte van jou als client.

De Bijbel is een bron van leven gevende woorden van God voor ons leven. Petrus zegt tegen Jezus: “Naar wie zouden wij anders gaan, bij U zijn woorden van eeuwig leven” In de hulpverlening kijken we samen naar wat Gods woord aanbiedt voor en hoe het richting geeft aan jouw herstel.
Soms kun je ergens lang over praten maar is een bevrijdend gebed meer effectief. In die situaties is, waar jij dat wil, er ruimte voor zo’n bevrijdingsgebed. Waar een langer bevrijdend proces nodig is, zou eventueel doorverwezen kunnen worden naar meer passende hulp.