Falling Forward

Levend water
-
Beschrijving:

-

Send message to moderator

Naam van het werk: Falling Forward
Adres:
Jan Windhouwerstraat 19, 1502 AP, Zaandam
Kloosterstraat 6, 9401 KD, Assen
Nieuwe Maanderbuurtweg, 6717 AP, Ede
stationstraat, 6515 AA, Nijmegen
Telefoon: geen
Website:
Wanneer gestart met dit werk: 01-02-25
Aanmelden:

Aanmelden voor de falling forward groep gaat via de website: http://www.lwnederland.nl/. Ook vind je daar meer informatie over Living Waters. We behandelen dit met vertrouwelijkheid. Je krijgt dan een aantal vragen om via de mail te beantwoorden, waarna je uitgenodigd kunt worden voor een intakegesprek met de leiding van de groep. Daarna kijken we allebei of we vinden dat deze groep voor jou de juiste plaats is.

Bekostiging:
  • gratis
Tarieven:

Er wordt gevraagd het werkboek te kopen. Deze is te bestellen via de website en kost €25,-

Voertaal:
  • Nederlands
Bereikbaarheid met OV:

Zaandam: Redelijk goed bereikbaar
Assen: Redelijk goed bereikbaar
Ede: Redelijk goed bereikbaar
Nijmegen: Redelijk goed bereikbaar

Voorwaarden :

Deze groepen zijn voor christelijke mannen die gemotiveerd zijn om vrij te worden van hun seksverslaving.

Contra-indicaties:

Als men niet in een groep kan functioneren. In de intake wordt ook gekeken naar het totaalbeeld aan hulp dat iemand heeft.

Groepsgrootte:

Minimaal 4
maximaal 10

Duur groepsbijeenkomst:

90 minuten

Moment van samenkomen:

Zaandam: woensdagavond
Assen: maandagavond
Ede: maandag overdag
Nijmegen: donderdagavond

Aantal bijeenkomsten:

Er is geen vaste periode. Afhankelijk van voorgeschiedenis, aard en omvang van de seksverslaving is het proces van vrij worden voor elke deelnemer verschillend. Het kan zijn dat iemand na verloop van tijd wat minder frequent aanwezig is. Dat kan bijvoorbeeld als hij een (intensief) traject met een therapeut gaat volgen.

Tussentijds instromen: Ja
Doelgroep:
  • Mannen met een porno-seksverslaving
Hulpverlening voor:
  • Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
Medewerker heeft bijzondere affiniteit met:
  • reformatorische achtergrond
Doelstelling:

Een Falling Forward groep is voor mannen die vrij willen worden van allerlei vormen van seksueel verslavingsgedrag. Ze komen wekelijks bij elkaar om samen “in het licht te staan”. De groep is voor het afleggen van verantwoording (accountability), het belijden van zonden bij het Kruis, en om gebed te ontvangen.

De groep heeft bijzondere affiniteit met:
  • evangelische achtergrond
Groepssamenstelling identiteit : De groep bestaat meestal uitsluitend uit christenen
Groepssamenstelling M/V :
  • Alleen mannen
Leeftijdsgrens: Geen leeftijdsgrens
Door ministerie van onderwijs erkende relevante beroepsopleidingen:

-

Overige informatie:

De groep is:
- Een op Christus en het Kruis gerichte plaats voor het afleggen van verantwoording, voor het belijden van zonden en persoonlijke bekering;
- De plek waar we de wortels van onze seksverslaving leren begrijpen,om daar voor onszelf over na te denken;
- Een plek waar we onze verslavende patronen onder ogen zien door hier persoonlijk over te delen;
- Een plek waar we in het licht gaan staan, samen met andere mannen, en waar we elkaar bemoedigen, voor elkaar bidden en elkaar zegenen;
- Een wekelijkse bijeenkomst zonder een vastgestelde einddatum, met een duidelijk omschreven opzet.

De groep is niet:
- Een alternatief voor persoonlijke professionele of pastorale hulp;
- Een plaats voor het geven van advies, diepgaande hulpverlening of diepgaand genezend gebed.
- Een vervanging voor openheid en accountability in de plaatselijke kerk of gemeente, hoewel we ons realiseren dat degenen die voor het eerst naar de groep komen nog geen accountability relatie hebben.
- Een seculiere groep. Vanwege de wezenlijke nadruk op het belijden van zonden, het Kruis en de noodzaak om gered te worden is de groep primair gericht op christenen.

Het is van belang dat elke groep een “geestelijke paraplu” heeft, waarbij het leiderschap van een gemeente (eventueel meerdere gemeenten in een regio) de geestelijke verantwoording voor de groep op zich neemt.

Het is essentieel dat de gemeente gebed mobiliseert voor de groep.

Mogelijk kan de gemeente de ruimten voor de groep faciliteren en een deel van de toerusting van leiders bekostigen. We vinden een open relatie van de groepsleiding met de gemeente van wezenlijk belang. Daarbij staat de vertrouwelijkheid van wat er in de groep gebeurt voorop.

Het persoonlijk contact tussen de teamleider van de groep en de gemeente is via iemand van de gemeenteleiding, het pastoraat of van het kringenwerk. Daarbij worden afspraken gemaakt over de manier waarop communicatie over de groep plaatsvindt, zoals gebedsinformatie voor de voorbede, hoe de gemeente de groep aankondigt en hoe potentiële deelnemers doorverwezen worden.

Methodiek:

De avonden hebben een vast patroon, met:

- de check-in (kort delen hoe het deze week ging)
- aanbidding
- samen lezen uit het werkboek, persoonlijk toepassen
- delen in de kleine groep
- check-out: wat heb ik geleerd, waar wil ik deze week verder mee om vrij te worden?
- gebed met en voor elkaar

Gespreksonderwerpen
- Geestelijke aspecten van verslaving
- Seksverslaving is onechte intimiteit
- De pijn van seksverslaving
- De verslavingscyclus doorbreken
- Je uitweg plannen
- Overgave aan God
- Zondebelijdenis
- Het praktiseren van Gods tegenwoordigheid
- God zoeken door geestelijke oefeningen
- Het verslavingssysteem begrijpen
- God toestaan onze gebreken weg te nemen
- Verlies aanvaarden om te winnen
- Oorzaken van verslaving in het gezin
- Geestelijke reiniging
- De moederwond onder ogen zien
- Genezing van de vader wond
- Seksueel misbruik onder ogen zien
- Vergeven en goedmaken
- Definiëren van echte mannelijkheid
- Toegang krijgen tot de kracht van het kruis

Materialen
Iedere deelnemer heeft een werkboek waar je de delen uit kunt lezen ter voorbereiding op de bijeenkomst. Het werkboek van Falling Forward is gericht op het hervinden van de vrijheid die in Jezus Christus gevonden wordt. Het kruis staat centraal. In het werkboek worden de Bijbelse principes systematisch uitgewerkt.

Plaats van het geloof:

Onderwerpen worden o.a met behulp van de Bijbel uitgewerkt
In het gebruikte materiaal wordt verwezen naar de Bijbel
Het is mogelijk dat er door en voor elkaar gebeden wordt