Visie en missie

AANLEIDING

Wij constateren verontrustende ontwikkelingen in onze samenleving ten aanzien van seksualiteit en de manier hoe daar over gedacht en mee omgegaan wordt. De schade die deze ontwikkelingen toebrengen aan het individu, in gezinnen, binnen relaties en uiteindelijk op onze samenleving, neemt extreme proporties aan.

We zijn geen activistische verzetsgroep die als een protestbeweging door het land trekt om onze mening aan anderen op te dringen. Maar we zijn wel een podium waarop een ander geluid te horen is in een tijd waar de meningen worden gedomineerd vanuit een doorgeschoten liberalisme en oppervlakkig populisme.

ONZE MISSIE

Onze missie is een bijdrage te leveren aan de vorming van een evenwichtige visie op gezonde sexualiteit en het terugdringen van schadelijk sexueel gedrag.

ONZE VISIE

Onze visie is om een landelijk netwerk van deskundigen bij elkaar te brengen die door middel van preventie, voorlichting, training en hulpverlening de missie mee helpen uit te voeren.

error: Deze website content is beschermd