ONZE VISIE

Wij constateren verontrustende ontwikkelingen in onze samenleving ten aanzien van seksualiteit en de manier hoe daar over gedacht en mee omgegaan wordt. De schade die deze ontwikkelingen toebrengen aan het individu, in gezinnen, binnen relaties en uiteindelijk op onze samenleving, neemt extreme proporties aan. Onze visie is een bijdrage te leveren aan de vorming van een evenwichtige visie op gezonde seksualiteit.

ONZE MISSIE

We zijn geen activistische verzetsgroep die als een protestbeweging door het land trekt om onze mening aan anderen op te dringen. Maar we zijn wel een podium waarop een ander geluid te horen is in de publieke arena waar de meningen worden gedomineerd vanuit een doorgeschoten liberalisme en oppervlakkig populisme. Door preventie, voorlichting en training over seksualiteit dragen wij bij aan gezonde seksuele vorming en helpen wij mensen bij het bepalen van hun eigen standpunten. Ook bieden wij de helpende hand aan mensen die in hun persoonlijke situatie lijden onder de gevolgen van een ontspoord seksueel leven.