Stichting gegevens

Stichtingsgegevens

  • Naam: Stichting Purity4Life
  • KvK nummer: 64699382
  • Fiscaalnummer RSIN: 855787016
  • BTW nummer tbv de omzetbelasting: 855787016B01
  • BTW identificatienummer: NL855787016B01
  • Banknummer: NL35 SNSB 0927487047

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter en secretaris: Harko IJkema – secretaris@purity4life.nl
  • Penningmeester: Wim Blonk – penningmeester@purity4life.nl
  • Algemeen lid: Renger Boogaard
  • Algemeen lid: Anneke IJkema

Contactgegevens

Kinkelenburg 80
3328AH Dordrecht
info@purity4life.nl

Raad van Advies

Het stichtingsbestuur laat zich bijstaan en adviseren door een Raad van Advies. Deze raad is momenteel in opbouw. Het streven is dat de raad uit minimaal drie en maximaal 5 leden gaat bestaan. Klik HIER om het reglement van de Raad van Advies te bekijken.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. De stichting heeft wél de intentie om de bestuursleden een onkostenvergoeding / reiskostenvergoeding uit te betalen indien de financiële basis van de stichting hiervoor gezond en toereikend is. Als er een gezonde financiële basis is waaruit deze kosten betaald kunnen worden, zal hiervan op de website melding gemaakt worden.

 

Missie, visie en doelen

Klik HIER om de missie, visie en de doelen van de stichting te lezen.

Jaarverslag

Voor het einde van het eerste kwartaal van elk nieuw kalenderjaar, zal het jaarverslag van het voorgaande jaar op de website worden gepubliceerd. In het jaarverslag zullen onder andere de uitgeoefende activiteiten terug te lezen zijn alsmede de financiele jaar verantwoording.

WAT GING ER AAN VOORAF?

In 2011 was Steve Gallagher op verzoek van stichting Heartcry in Nederland. Steve is de oprichter van Pure Life Ministries. Hij heeft meerdere boeken geschreven die door stichting Heartcry naar het Nederlands vertaald. Hij heeft zijn getuigenis gedeeld en ook over zijn werk onder porno / seksverslaafden in de USA verteld.

Op die dag waren verschillende mensen aanwezig, waaronder ook de initiatiefnemers van Purity4Life. Eigenlijk is op die dag een eerste ‘zaadje’ gepland. Renger Boogaard werd die dag sterk bepaald bij de vraag waarom er in Nederland geen gelijksoortige opvang is als die van Steve Gallagher: Waar kun je in Nederland terecht voor professionele en deskundige hulp waar de Bijbel leidend is in de begeleiding en waar de hulpverleners vanuit geloof en gebed hun werk doen en die gespecialiseerd zijn in hulp bij porno / seksverslaving? Renger vond deze hulp niet in de tijd dat hij het voor zichzelf nodig had.

Toen Renger hoorde van het werk van Steve Gallagher groeide bij hem het verlangen dat er zoiets ook in Nederland zou gaan komen. Niet zozeer een copy van zijn werk, maar iets wat passend is in de context van Nederland / Europa. Renger is geen hulpverlener die zo’n werk zou kunnen opzetten, maar heeft wel de financiële middelen om zo’n project mee te helpen oprichten. In gebed heeft hij dit verlangen naar God uitgesproken en zijn weg werd geleid naar Harko IJkema.

Harko was inmiddels al 25 jaar werkzaam in de verslavinsgszorg waarvan de laatste 16 jaar bij De Hoop. Toen Steve Gallagher in Nederland was, was Steve ook een dag in Dordrecht bij De Hoop. Dat was dezelfde dag dat het boek ‘Strijdlust’ van Harko IJkema werd gepresenteerd. Dit boek gaat over de hulp aan mensen met een porno / seksverslaving (www.strijdlust.net).

De ervaringen van Harko als hulpverlener en zijn ervaringen in het opzetten van verschillende projecten bij De Hoop bleken goed te matchen bij het verlangen van Renger om in Nederland iets op te gaan zetten. Renger was ook betrokken bij het werk van Heartcry en daar was dit hele idee ook verder aan het uitrijpen bij o.a Arjan Baan (evangelist).

Harko-en-Anneke

Harko & Anneke

Wij zijn inmiddels ruim 25 jaar getrouwd en hebben twee volwassen dochters. In al die jaren hebben wij Gods trouw mogen ervaren. Ook in tijden dat het soms moeilijk was. Bijvoorbeeld toen duidelijk werd dat Harko heel wat jaren een verborgen strijd leverde met porno. Na 6 jaar huwelijk heeft hij dit in de openheid gebracht. Wij zijn toen de weg van herstel gaan bewandelen. Hierdoor is o.a het verlangen gegroeid om zich in te zetten voor huwelijken en voor mensen die strijden met seksueel ongewenst gedrag. Voor dit laatste heeft Harko een praktisch boek geschreven dat al velen geholpen heeft bij hun herstel van pornoverslaving. Harko en Anneke zijn al jaren actief betrokken bij de hulpverlening; Anneke als vrijwilligster en Harko als Maatschappelijk werker en in het management. In de periode 1987 - 1999 was dit op het crisiscentrum bij de vereniging Tot Heil des Volks in Amsterdam. En van 1999 tot heden bij De Hoop GGZ in Dordrecht. Anneke en Harko zijn mede initiatiefnemers van het project Purity4Life. Wij willen graag onze kennis en ervaring inzetten voor mensen die strijden met seksueel ongewenst gedrag en hun partners. Hoe dit project precies in de toekomst vorm gaat krijgen ervaren wij als een groot geloofsavontuur waarin wij vertrouwen op Gods hulp en voorzienigheid.

Renger-en-Esther

Renger & Esther

Wij zijn nu 17 jaar getrouwd en we hebben 4 kinderen. Renger is pornoverslaafd geweest vanaf zijn 13e tot de eerste 7 jaar van ons huwelijk. God heeft toen heel krachtig ingegrepen en Renger verlost van zijn verslaving. Samen met God mochten we de weg van herstel gaan. Ondertussen zijn we 10 jaar verder, en heeft God het verlangen in ons gelegd om anderen met deze problematiek te gaan helpen. We hebben samen deels de opleiding gevolgd voor Praktisch Persoonlijk Pastoraat bij het Kempler Instituut. En hopen dat we tot zegen mogen zijn en andere naar Jezus, onze Redder, mogen leiden. Zodat ook zij verlost en hersteld mogen worden. Samen met andere broeders en zusters willen we daarom een stichting opzetten met de naam Purity4Life.