Voeg je koptekst hier toe

Stichtingsgegevens

  • Naam: Stichting Purity4Life
  • KvK nummer: 64699382
  • Fiscaalnummer RSIN: 855787016
  • BTW nummer tbv de omzetbelasting: 855787016B01
  • BTW identificatienummer: NL855787016B01
  • Banknummer: NL35 SNSB 0927487047

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter en secretaris: Harko IJkema
  • Penningmeester: Wim Blonk

Contactgegevens

Kinkelenburg 80
3328AH Dordrecht
info@purity4life.nl

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. De stichting heeft wél de intentie om de bestuursleden een onkostenvergoeding / reiskostenvergoeding uit te betalen indien de financiële basis van de stichting hiervoor gezond en toereikend is. Als er een gezonde financiële basis is waaruit deze kosten betaald kunnen worden, zal hiervan op de website melding gemaakt worden.

 

Missie, visie en doelen

Klik HIER om de missie, visie en de doelen van de stichting te lezen.

Jaarverslag

Voor het einde van het eerste kwartaal van elk nieuw kalenderjaar, zal het jaarverslag van het voorgaande jaar op de website worden gepubliceerd. In het jaarverslag zullen onder andere de uitgeoefende activiteiten terug te lezen zijn alsmede de financiele jaar verantwoording.