Purity4Life aanwezig Manarise

Op 25 en 26 november 2016 organiseerde ManArise een mannenconferentie waar zo’n 650 mannen bij elkaar kwamen rondom het thema ‘gaan voor go(u)d’. Purity4Life was hier voor het eerst bij aanwezig om:
  • naar mannen te luisteren die hun strijd met porno in het Licht willen brengen
  • met hen het aangezicht van God zoeken in gebed
  • te bespreken welke aanvullende hulp mogelijk is als men zaken verder wil oppakken
Tijdens deze dagen werden we opnieuw bevestigd in de overtuiging dat zoveel mannen strijd ervaren met alle seksuele verleidingen die op hun weg komen. Maar wij weten ook dat wij hier niet weerloos tegenover hoeven te staan. God heeft ons immers alles gegeven om hier weerstand tegen te bieden. Die boodschap dragen wij uit op deze dagen en wij wijzen daarbij op de mogelijkheden die er binnen ons netwerk zijn voor hulp en ondersteuning. Wij oriënteren ons voor 2017 op de verschillende mannenevents die er zijn en onderzoeken op welke manier het Purity4Life netwerk daar tot steun zou kunnen zijn.