Purity4Life aanwezig Manarise

Op 24 en 25 november 2017 organiseerde ManArise een mannenconferentie waar zo’n 700 mannen bij elkaar kwamen rondom het thema ‘generaties’. Purity4Life was voor de tweede keer aanwezig bij dit evenement om:
  • naar mannen te luisteren die hun strijd met porno in het Licht willen brengen
  • met hen het aangezicht van God zoeken in gebed
  • te bespreken welke aanvullende hulp mogelijk is als men zaken verder wil oppakken
Tijdens deze dagen werden we opnieuw bevestigd in de overtuiging dat zoveel mannen strijd ervaren met alle seksuele verleidingen die op hun weg komen. Maar wij weten ook dat wij hier niet weerloos tegenover hoeven te staan. God heeft ons immers alles gegeven om hier weerstand tegen te bieden. Die boodschap dragen wij uit op deze dagen en wij wijzen daarbij op de mogelijkheden die er binnen ons netwerk zijn voor hulp en ondersteuning. Het was mooi om op deze manier met de organisatie van ManArise samen te werken!