Onze visie en missie

ONZE VISIE

Onze visie is een antwoord te geven op de grote nood in kerk en samenleving ten gevolge van het vernietigende gif van porno en seksverslaving in mensenlevens. Deze problematiek heeft inmiddels dusdanige proporties aangenomen, ook onder christenen, dat lijdzaam stilzitten en afwachten op betere tijden geen optie is.

Wij geloven dat het daarom noodzakelijk is dat christenen de handen in een slaan om liefdevol en deskundig onze broeders en zusters de helpende hand te bieden als zij in een porno of seksverslaving zijn vastgelopen, of hierin dreigen vast te lopen.

Dit is niet een zaak die een enkele kerk of gemeente aangaat, maar is iets waar wij vanuit een gezamenlijke zorg voor de gemeenschap onze verantwoordelijkheid mogen nemen.

ONZE MISSIE

De missie van Purity4Life is om een landelijk dekkend netwerk van christenen bijeen te brengen uit de volle breedte van de kerk die, vanuit hun professie en vanuit hun geloof zich inzetten om mannen en vrouwen die in een porno of seksverslaving zijn vastgelopen, of hierin dreigen vast te lopen, de helpende hand te bieden. De deelnemers uit het netwerk erkennen ieders eigenheid en respecteren en waarderen elkaars verschillen.

Purity4Life richt zich op hen die werkzaam zijn in het veld van hulpverlening, training & toerusting, preventie & voorlichting en kerkelijk werk. Wij willen deze mensen met elkaar in contact brengen, hen ondersteunen, faciliteren en toerusten zodat de deskundigheid en professionaliteit rondom porno- en seksverslaving toeneemt.

Purity4Life wil een netwerkorganisatie zijn dat deskundigheid, transparantie, degelijkheid en daarmee vertrouwen uitstraalt. Wij hopen dat daardoor een grote kerkelijke achterban achter de visie en missie van Purity4Life gaat staan en dat wij een kanaal kunnen zijn die een positief Bijbelse visie op seksualiteit kan verwoorden in o.a het maatschappelijke publiekelijke debat. 

EENHEID IN WAARDEN

De visie, zoals deze is beschreven is op onze website, is het vertrekpunt bij het zoeken naar samenwerking met verschillende partijen. Als dit een gemeenschappelijk gedeelde overtuiging is, dan is er een goede basis om samen te werken.

Purity4Life wil zich hiervoor inzetten en zoekt daarbij heel bewust de samenwerking met vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke gezindtes voor wie Gods Woord en Geest leidend zijn en die hun werk doen vanuit geloof en gebed.

Wij geloven dat in deze samenwerking zichtbaar wordt dat God op een veelkleurige manier wijsheid, gaven en talenten geeft om Zijn gemeente te dienen.

Wij realiseren ons dat de wijze waarop men aan deze visie uitvoering geeft verschillend kan zijn en mede afhankelijk is van ieders kerkelijke achtergrond waar soms verschillende accenten gelegd worden. Het gaat er om dat wij elkaar in de kern weten te vinden. Het respecteren van elkaars verschillen is daar een voorwaarde voor.

VOORBEELD VAN SAMENWERKING

Het is goed om in dit verband te denken aan de geschiedenis van de verlamde man die door het dak aan de voeten van Jezus werd gebracht (lucas 5). De vier vrienden wisten dat voor genezing, deze man aan de voeten van Jezus gebracht moest worden.

Daarvoor werkten zij als vrienden samen. Met elkaar konden zij de verlamde man op een draagbed via een trappetje het dak op krijgen. Voorwaarde was wel dat het draagbed horizontaal naar boven gebracht moest worden. Dat betekende dat de twee achterste mannen hun armen omhoog moesten heffen en de twee voorste mannen diep door de knieën moesten gaan. Alleen dan bleef het bed horizontaal.

Als wij dit beeld even vanuit een stukje cliché denken invullen: Of je nu een hulpverlener bent van het type ‘met de handen omhoog’, of van het type ‘ingetogen en op de knieën’: beiden zijn nodig! Zo kunnen en mogen wij samenwerken op een manier die bij ons past, vanuit het gemeenschappelijke doel om de mens in nood aan de voeten van Jezus te brengen.

Er is nog een aspect te leren uit het verhaal met de verlamde man. Eenmaal op het dak stonden de vrienden voor de ingewikkelde taak om het draagbed horizontaal van boven naar beneden, voor de voeten van Jezus te krijgen.

Dat betekende goed naar elkaar luisteren en het touw niet sneller laten zakken dan de ander. Steeds de afstemming zoeken en rekening houden met elkaars verschillen. Maar dat wil je ook zolang je je focus hebt op de gezamenlijke zorg voor de ‘verlamde man’ en waar je hem uiteindelijk heen wil brengen.