Onze aandachtsgebieden

BEWUSTWORDING

Bijna dagelijks kun je zien, horen of lezen over situaties die verwijzen naar ontsporingen op het gebied van seksualiteit. Denk aan seksueel misbruik, (groeps) verkrachtingen, kinderpornonetwerken, seksfeesten, #metoo, human trafficking, sexting, het darkweb met video’s van seksueel getinte opnames met verborgen camera’s, etcetera. Dit zijn zaken waar de meeste mensen nog wel verontwaardigd over zijn en dit afwijzen.

Aan de andere kant zien we dat wat vroeger als zedeloos en ongewenst werd bestempeld, vandaag de dag genormaliseerd is. Billboards op de openbare wegen met onverhuld bloot, jonge pubers die ongelimiteerd porno consumeren via hun mobieltjes, TV series die ondubbelzinnig ontrouw en overspel aanmoedigen, internet dat met popups en spam mail je wil verleiden om seks sites te bezoeken, reclame-uitingen vol suggestieve boodschappen, etcetera.

Er zit een tegenstrijdigheid in dat we enerzijds de seksuele ontsporingen afwijzen, en anderzijds het overweldigende seksuele aanbod normaliseren. Als wij toestaan dat we onze samenleving verzadigen met erotiek en seksuele verleidingen, dan moeten we niet de illusie hebben dat dit zonder risico’s is. Al die seksuele prikkels wekken lustgevoelens op. En die zoeken een uitweg om bevredigd te worden. In deze ‘gepornoficeerde’ samenleving wordt ons brein geleidelijk aan geherprogrammeerd: We hebben steeds meer én sterkere prikkels nodig om überhaupt nog opgewonden te raken. In hun poging tot seksuele bevrediging te komen verleggen mensen daardoor steeds verder de grenzen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat dit leidt tot ongewenst en zelfs strafbaar gedrag.

Willen wij ongewenst en strafbaar seksueel gedrag terugdringen, dan moeten we hier eerlijk naar durven kijken en dit tegenstrijdige beleid onder de aandacht brengen. Purity4Life wil die bewustwording stimuleren en de publieke opinie op een positieve manier met deze inzichten beïnvloeden.

BIJDRAGEN

Purity4Life wil een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde visievorming op seksualiteit. Hoewel wij er van overtuigd zijn dat de huidige opvattingen rondom seksualiteit in onze samenleving nodig bijstelling behoeft, staat Purity4Life nog aan het begin om hier een goed onderbouwd en verantwoord alternatief voor te formuleren. Hiervoor doen wij onderzoek om inzichten te verwerven uit de psychologie, biologie/neurologie, filosofie, theologie en sociologie.

Deze inzichten worden geplaatst tegen de achtergrond van de christelijke geloofstraditie. Centraal hierin is dat seks een gave van God is om veilig en zonder schaamte de liefde te kunnen vieren. Seks is een intieme manier waarmee je de ander kunt liefhebben, ontmoeten en leren kennen. Waar je je letterlijk aan de ander bloot geeft. Ook is seks naar zijn aard direct gerelateerd aan de oorsprong van het leven. Door de seksuele gemeenschap kan immers nieuw leven verwekt worden. Seks is daarmee ten diepste een scheppingsdaad. Dit alles maakt dat seks zowel kostbaar en kwetsbaar is. Zonder veilige kaders heeft seks het vermogen om grote schade aan te richten aan jezelf en je relaties. 

Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan een gezonde visievorming op seksualiteit, roepen wij op om contact met ons op te nemen.

We stellen het ook erg op prijs als je een inhoudelijke bijdrage wilt leveren door een artikel met bronvermelding naar ons te uploaden.

BEGELEIDING

Veel mannen en vrouwen zijn overweldigd door de macht die porno op hen heeft. Wat aanvankelijk begon uit nieuwsgierigheid bleek achteraf gezien geen onschuldig vermaak. Ondanks dat er steeds vrijer gepraat wordt over seks, blijkt het een hele drempel te zijn om eerlijk toe te geven als seks verslavend voor je is geworden. Purity4Life faciliteert daarom laagdrempelige online zelfhulp programma’s om je te helpen deze verslaving te overwinnen. Dit kan anoniem, maar beter is het om dit samen met een ‘mentor’ te doen.

Het kan ook zijn dat professionele hulp gewenst is. Het Purity4Life hulpverlenersnetwerk bestaat uit professionele hulpverleners verspreid over het hele land. Deze hulpverleners zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen bij wie seks verslavend is geworden en delen de visie op gezonde seksualiteit waar Purity4Life zich sterk voor maakt. Hoewel de hulpverleners allemaal een christelijke achtergrond hebben bieden zij in principe hulp aan iedereen die zich bij hen aanmelden, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.

BELANGENBEHARTIGING

Behalve dat Purity4Life een kennisplatform is dat wil bijdragen aan een evenwichtige visie op gezonde seksualiteit, is het ook een netwerkorganisatie. Individuen en / of organisaties die deze visie onderschrijven en zich voor de verspreiding hiervan inzetten, bijvoorbeeld door middel van preventie, voorlichting, training & toerusting, kunnen bij dit landelijke netwerk aansluiten. Dat geldt ook voor hulpverleners die zich gespecialiseerd hebben in de begeleiding van mensen voor wie seks verslavend is geworden. De netwerk commissie van Purity4Life beoordeeld uiteindelijk of aangemelde kandidaten voldoende passen in het visie profiel van het netwerk. Binnen het netwerk is er veel kennis en kunde aanwezig. Met elkaar vormen we een bron van visie en inspiratie. Dat werkt aanstekelijk en dat merken we o.a op onze netwerkdagen. Aan de andere kant beseffen wij ook dat het werk dat we doen onder druk staat omdat we tegen de maatschappelijke stroom inzwemmen. Purity4Life wil gelegenheden creëren om met elkaar in verbinding te zijn zodat wij elkaar kunnen bemoedigen en aanmoedigen, elkaar kunnen inspireren en versterken. Hierdoor groeit het besef dat we deze strijd niet alleen strijden, maar dat we samen een stem vormen in dit land.  Het Purity4Life netwerk behartigt de belangen van de deelnemers onder andere door:
  • Kennisdeling
  • Het beschikbaar stellen van online faciliteiten
  • Participatie in de online sociale kaart
  • Bevorderen van het ‘wij- gevoel’ door middel van netwerkdagen
  • Delen van best practises
  • Gezamenlijk PR en promotie
error: Deze website content is beschermd