gezonde seksualiteit
heeft geen porno nodig

INSTUREN ACHTERGRONDMATERIAAL

We zijn blij dat je materiaal met ons wilt delen dat wij wellicht zouden kunnen gebruiken om onze visie op gezonde seksualiteit verder te ontwikkelen. 

Wij willen altijd weten wie de auteur is van het materiaal dat je aan ons opstuurt. Wil je dit in het artikel vermelden of in het toelichting veld benoemen? Als je materiaal aan ons opstuurt waarvan jij de auteur bent, wil je dan bij het toelichtingveld aangeven of wij dit belangeloos mogen gebruiken (uiteraard zullen wij onze bronnen vermelden).