Bouwen aan een rein leven

Cursus Data: Open-einde
Inschrijvingsdata: Schrijf elk moment in
Wie kunnen inschrijven: Iedereen
Cursustaal: Nederlands
Prijs: GRATIS

Over de cursus

Vertrouwenspersoon / mentor
Deze cursus kun je het beste samen doen met een vertrouwenspersoon, een mentor, van het eigen geslacht. Veel cursisten vinden het moeilijk om iemand te vragen om een mentor voor hen te willen zijn. Ze weten niet goed hoe ze zoiets het beste kunnen aanpakken. Klik  HIER  om een korte instructie te downloaden dat je daarbij kan helpen.
Je hebt grote kans dat de persoon die jij vraagt als mentor, dat die niet goed weet wat er van hem verwacht wordt en wat deze rol precies inhoud en hoe hij die rol het beste kan invullen. Daarom is er een handleiding beschikbaar voor de mentor. In het boek ‘Strijdlust, als lust een strijd is‘, van H IJkema, is een handleiding voor de accountability-partner opgenomen (vergelijkbaar met de rol van mentor). Deze handleiding bevat veel nuttige tips en praktische handvatten voor een mentor. Je kunt deze handleiding voor een kleine bijdrage van €3,- HIER  downloaden.

Als jij het email adres van de mentor bij jou account hebt toegevoegd, dan zal de mentor de vragen uit de lessen, tezamen met jouw antwoorden, per mail ontvangen. Dat is handig wanneer je hier later over in gesprek wilt gaan. Wat de mentor dan alleen niet te lezen krijgt, is de verdere inhoud van de les en waar dit over ging. Om die reden kan de mentor tegen een kleine bijdrage van €4,50 het complete online cursusboek HIER downloaden.

Buddy button
Heb je geen vertrouwenspersoon of mentor? Wil je af en te toch graag met iemand doorpraten over wat je leert in deze cursus of over de strijd die je tijdens dit proces ervaart? Dan kun je gebruik maken van de Buddy Button: laagdrempelige begeleiding via de telefoon door het team van waterpascoaching. Waterpascoaching is aangesloten bij het Purity4Life netwerk. Klik HIER om naar de button buddy te gaan.

Privacy
Wij hechten er waarde aan dat jouw gegevens niet gedeeld worden met mensen waar jij zelf geen toestemming voor hebt gegeven. We hebben de cursussen op deze website dan ook zo gemaakt dat je ze zonder enige tussenkomst van anderen kunt doorlopen. Ten behoeve van de cursus worden je gegevens wel opgeslagen, maar deze is niet beschikbaar voor anderen. Aan opslag van data zijn wel risico’s verbonden. Wij zullen dan ook jouw account met bijbehorende data verwijderen als je langer dan 12 maanden niet ingelogd geweest bent.

Wij adviseren om geen persoonsgegevens met naam en toenaam op te schrijven. Gebruik het liefst willekeurige namen en tijdelijke emailadressen zodat eventuele herleidbaarheid naar personen voorkomen wordt. Wij werken met een ‘secure’ internet verbinding (https). Dat betekent dat alle data dus versleuteld wordt wanneer deze verzonden wordt.

Het beheer van de website is niet uitbesteed aan een bedrijf of derden. Het beheer van de website ligt uitsluitend bij Purity4Life. Met uitzondering van de website beheerder, heeft niemand anders toegang tot de ingevoerde gegevens op deze website. Er zal uitsluitend door de website beheerder ingelogd worden op de website om redenen van onderhoud, technische verbeteringen en periodieke updates. Gegevens van cursisten zullen nimmer gepubliceerd, overgedragen, doorgestuurd of doorverkocht worden aan derden.

Hoewel Purity4Life de beveiligingsmaatregelen van deze website zo goed mogelijk probeert in te richten, kunnen wij niet 100% garanderen dat deze website kwaadwilligen buiten de deur weet te houden. Als je een account aanmaakt ga je akkoord met dit mogelijke risico en beloof je Purity4Life niet aansprakelijk te stellen indien deze website gehacked zou worden door computer criminelen.

Cursus opzet

Les 01 – Levend water (1)
 
Les 21 – Belijd je zonden en je zult kracht ontvangen
 
Les 41 – Aanvalsstrategie‘n
Les 02 – Levend water (2)
 
Les 22 – Waakzaamheid
 
Les 42 – Focus!
Les 03 – In het licht
 
Les 23 – Genieten van het licht
 
Les 43 – Dood voor de zonde, levend voor Christusen 6)
Les 04 – Het kruis
 
Les 24 – De verleiding ontvluchten
 
Les 44 – De donkere nacht van de ziel (Romeinen 7)
Les 05 – Rennen zonder ballast
 
Les 25 – Vluchten, niet toegeven, en weerstand bieden
 
Les 45 – Geen veroordeling! (Romeinen 8)
Les 06 – Omkeren
 
Les 26 – Blijf uit de buurt
 
Les 46 – Pornografie kan geen water vasthouden
Les 07 – Een nieuwe richting
 
Les 27 – Groeien in Christus
 
Les 47 – Gebrokenheid: de sleutel tot vernieuwing
Les 08 – Verantwoording afleggen
 
Les 28 – Heiliging
 
Les 48 – Zo waren ook sommigen van jullie
Les 09 – Louter genade
 
Les 29 – Wie wij zijn in Christus
 
Les 49 – Wandelen in de Geest
Les 10 – Verrassende genade
 
Les 30 – Een nieuwe schepping in Christus
 
Les 50 – Vrijheid door gemeenschap
Les 11 – Blijvende vrijheid
 
Les 31 – De grootheid, kracht, majesteit en genade van Godn God
 
Les 51 – Leef voor je plezier!
Les 12 – Amputatie
 
Les 32 – Gevechtsstrategie‘n
 
Les 52 – Zalig zijn de armen van geest
Les 13 – Bevrijding van gevangenen (1)
 
Les 33 – Bolwerken vernietigen (1)
 
Les 53 – De kracht van het Woord
Les 14 – Bevrijding van gevangenen (2)
 
Les 34 – Bolwerken vernietigen (2)
 
Les 54 – Masturbatie / zelfbevrediging
Les 15 – Bevrijding van gevangenen (3)
 
Les 35 – Liefde tot God en verleiding
 
Les 55 – Kijk niet achterom!
Les 16 – Verleiding
 
Les 36 – Breek de keten
 
Les 56 – Single en seksualiteit
Les 17 – Keer terug naar de Here
 
Les 37 – Zoek de Here
 
Les 57 – Hak zijn hoofd af
Les 18 – Alleen uit die ene bron drinken
 
Les 38 – Herstel na verlies
 
Les 58 – Terugblik
Les 19 – Uit reinheid wordt kracht geborenen
 
Les 39 – Zeven bijbelse stappen om te breken met de zonde zonde
 
Les 59 – Jouw getuigenis
Les 20 – Afgoderij
 
Les 40 – Hart, verstand en gedrag
 
Les 60 – Evaluatie