Aanmelden voor het netwerk

Onze visie samen uitdragen

Wij zijn verheugd dat je geïnteresseerd bent in de mogelijkheid om je aan te sluiten bij het netwerk van Purity4Life.

Zoals je op de website kunt lezen is de visie van Purity4Life om hoop, heling en herstel te brengen op het terrein van porno of seksverslaving. Deze visie kan en wil Purity4Life niet als organisatie zelf uitvoeren, maar wij zoeken hierin bewust de samenwerking met christenen die al op dit gebied werkzaam zijn, bijvoorbeeld in de hulpverlening, in preventie / voorlichting werk, kerkelijk werk of onderwijs.

Als deelnemer van het Purity4Life netwerk kun je op deze website een of meer eigen webpagina’s publiceren waar jij jouw werk kunt presenteren. Ook zullen wij het logo van jouw website publiceren op deze site. Wij vragen van jou, of jij het Purity4Life logo met bijbehorende website link ook wil publiceren op jouw site. Zo ontstaat een synchrone verwijzing naar elkaar en dat zal de vindbaarheid van je site via google verhogen.

Ook kun je als deelnemer van het Purity4Life netwerk, jouw activiteiten op deze website publiceren en onder de aandacht brengen. Dat kan op de homepage via de activiteiten kalender.

Grondslag voor samenwerking

De grondslag voor onze samenwerking vormt het gemeenschappelijk verlangen om het geloof en Gods woord op een evenwichtige manier te integreren in het professionele handelen. Ondanks de verschillende accenten die iedere persoon of organisatie hierbij legt, geloven wij dat op deze manier zichtbaar zal worden hoe God wijsheid, gaven en talenten geeft aan de gelovigen om anderen tot zegen te zijn.

Het Purity4Life netwerk

Het Purity4Life netwerk is een platform van aangesloten organisaties / werkers die de visie en de missie van Purity4Life delen en daarin zich gezamenlijk landelijk willen positioneren en profileren als een christelijk alternatief op het dominante seculiere aanbod. Door ons zo te profileren wordt Purity4Life het portaal dat toegang verleent tot al het christelijk aanbod op het gebied van porno / seksverslaving. De leden uit het netwerk respecteren en waarderen elkaars verschillen en erkennen daarmee ieders eigenheid.

Aanmelden voor het netwerk

Als jij of jouw organisatie zich herkent in ditzelfde verlangen en je het idee hebt ook te passen in het profiel waar Purity4Life voor staat, voel je dan vrij om je voor dit netwerk aan te melden. Je kunt daarvoor een mail sturen naar info@purity4life.nl met daarin een korte beschrijving van het werk waarin je actief bent en een motivatie waarom je je wilt aansluiten bij het netwerk van Purity4Life. Wij zullen dan binnen enkele dagen per mail contact met je opnemen.

Hartelijk dank voor de genomen moeite en getoonde interesse.
Het Purity4Life team.